Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigeln HT-20 Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2020-08-24 16:59 i Oluff Nilssons förskola Partille
Förskola
Planeringsmall för veckan.

Innehåll

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?

Barngruppen är ny, vi arbetar med förskolans yngsta barn. Pga detta kan vi inte utgå från barnens intressen.

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

Känna trygghet, att utveckla självständighet och språk.

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla."

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt."

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Första strävansmålet för oss, innebär att skapa en trygg inskolning så barnen känner tillit till oss pedagoger. Vi arbetar med barnens självkänsla genom att låta de använda alla sina sinnen i de olika aktivisterna under dagen.

Det andra strävansmålet vi valt, innebär för oss, att vi pedagoger är goda förebilder för det svenska språket, men att vi även uppmärksammar de andra språken som talas i barngrupp samt uppmanar vårdnadshavarna att fortsätta prata hemspråk.

Vi kommer att läsa åldersadekvata böcker, flanosagor, bilderböcker, sångsamlingar. Benämner allting- igenkänning.

 

 

HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

Vi erbjuder barnen egna bestick vid måltider, stöd vid av-och påklädning. För att utveckla språket kommer vi erbjuda barnen undervisning i form av samlingar med olika innehåll.

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

Inomhus har vi en läshörna med lampa, sänghimmel, kuddar, böcker tillgängligt för barnen. Vi har en tillåtande inomhusmiljö där material finns tillgängligt så barnen kan bli självständiga.Utomhus, vi är fortfarande under inskolning och använder materialet som redan finns, innan vi tillför nytt. 

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

För att göra barnen delaktiga erbjuder vi olika alternativ, tex. bilder på aktiviteter utomhus och inomhus. Vi visar fram vilka alternativ till pålägg som finns.

 

Vilken blir min roll som pedagog?

I detta mål om självständighet blir vi stöttande pedagoger.I språk, planerar vi undervisning

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Dokumentationen sker med hjälp av iPad, där vi kan filma och ta kort. Vi sitter på reflektion tillsammans i arbetslaget.

 

 

HUR BLEV DET?

 


HUR BLEV DET?


Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 


"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla."


"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt."


 


 Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?


 


Barnen har från start fått ha närhet till sina trygghets objekt. Vi pedagoger har haft en lugn inställning (vid stressade situationer) för att barnen skall kunna känna trygghet och ett lugn inne på avdelningen. Olika digitala verktyg har används med sånger och bilder utefter barnens intressen. Bestämda platser vid maten, fasta rutiner. Barnen har fått möjlighet att utforska vardagliga händelser, så som vid matsituationen. De har fått testa att äta och dricka själva, samt att känna och smaka på maten. Vi har erbjudit olika former av skapande, exempelvis fingerfärg där barnen har fått utforska och prov sig fram med färgerna.


 


Vi har gjort iordning en inbjudande läshörna, där böcker alltid finns tillgängliga. Även projektor används varje dag i denna hörnan. Vi har besökt biblioteket. Böcker på utegården samt en matta att sitta på. Vi har erbjudit  barnen en promenad varje vecka, under promenaderna har vi valt att gå till ställen barnen har visat intresse för. Exempelvis motorvägen, där har vi tittat på olika fordon och samtalat om detta. Vi har även gått igenom tunnlar, där barnen reagerade på ljuden som förstärktes.


 


Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?


Vid start kunde inte barnen varken äta eller dricka själva. Vi upplever att alla barnen i gruppen har utvecklat dessa förmågor. De har lärt sig att gå och att ta sig fram i de olika miljöerna.


Flera i gruppen har börjat prata enstaka ord, även flera av barnen har lärt sig sånger. 


 


Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?


Vi hade som mål att läsa för barnen varje dag, detta är något vi upplever att vi behöver utveckla då vi inte har gjort det. Fortsatt arbete med barnens självständighet, att kunna klättra upp och ner från stolen/pallen. I dessa situationer är det viktigt med en närvarande och stöttande pedagog. Vi behöver förbättra informationen om vad som erbjuds och hur en dag ser ut eller vad som komma skall.


 

   

 

Veckoplaneringsmall

Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad? 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: