Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skålslagning

Skapad 2020-08-24 18:10 i Sätra skola Linköping
Grundskola 3 – 6 Slöjd
I det här arbetsområdet kommer ni ges möjlighet att bearbeta metall. Vi kommer att gå igenom och pröva olika metaller och legeringars egenskaper och ni ska sedan designa och tillverka er egna skål/fat.

Innehåll

Skålslagning.

I detta arbetsområde kommer vi utforska några olika metaller och legeringar, bland annat stål, aluminium, mässing och koppar. Arbetsområdet kommer både bestå av gemensamma genomgångar samt några "prova på" övningar och därefter skall ni designa och tillverka ett skål/fat i valfritt metallmaterial. 

Ni kommer få lära er om följande:

 • Några metaller och deras olika egenskaper
 • Skissteknik 1:1
 • Säkerhet kring metallbearbetning
 • Bearbetning av olika metaller
 • Olika metallverktyg
 • Formgivning av bruksföremål
 • Framställande av bruksföremål

Ni skall föra loggbok över er arbetsprocess i ord och bild på Google Classroom.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Matris - Nivåer

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formgivning och följa instruktioner
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du når ej kunskapskravet och behöver vara mer noggrann och träna mer på att följa instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Hantverkstekniker, redskap och maskiner
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att använda verktyg, redskap och maskiner.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Undersökande arbetssätt, ansvar och självständighet
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att på egen hand välja arbetssätt samt motivera dina val.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Idéutveckling
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att utveckla egna idéer med hjälp av material
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Ansvar för eget skapande
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att ta eget ansvar för ditt arbete så att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Utvärdering av arbetsprocess och resultat.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att förklara hur du skapat ditt föremål och hur arbetet påverkat resultatet.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du skapat.
Tolka
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du når ej kunskapskravet och behöver träna mer på att förklara hur du tänker kring dina val av symboler, färg form och material.
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur du tänker kring dina val av symboler, färg, form och material på ditt slöjdföremål.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur du tänker kring dina val av symboler, färg, form och material på ditt slöjdföremål.
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt hur du tänker kring dina val av symboler, färg, form och material på ditt slöjdföremål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: