Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten

Skapad 2020-08-24 18:35 i Almtunaskolan Uppsala
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2015/2016
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Det här året får vi följa med Asta, Bea och Ceasar på ett nytt äventyr! Högläsning och boksamtal ger oss en gemensam upplevelse och i boken möter vi också andra typer av texter. Under året arbetar vi gemensamt, parvis och enskilt med läsförståelse och skrivuppgifter i arbetsböckerna Arbetsboken och Språknycklar.

Innehåll

Du ska kunna:

 • Lyssna och delta i boksamtal om texten.
 • Ta hjälp av läsfixarna och andra läsförståelsestrategier när du läser texten. 
 • Läsa texten högt med flyt. 
 • Återberätta om kapitlet du har läst. 
 • Läsa och följa instruktioner i arbetsboken. 
 • Skriva meningar som börjar med en stor bokstav och slutar med punkt eller annat skiljetecken (!?)
 • Skriva tydliga bokstäver i texter och arbetsbok. 
 • Stava vanliga ord.
 • Planera och skriva berättelser med tydlig början, mitten och slut. 
 • Planera och skriva olika typer av faktatexter.
 • Söka information i böcker och på internet. 

I undervisningen kommer vi att

 • Gemensamt läsa och samtala om kapitlet i Nyckeln till Skatten. 
 • Gemensamt arbeta med läsfixarna och andra sätt att läsa och förstå.
 • Öva att själv använda läsfixarna och andra sätt att förstå i Språknycklarna och arbetsboken. 
 • Öva att läsa texten i Nyckeln till skatten med flyt för kamrat och lärare. 
 • Öva att återberätta texten för kamrat med stöd av bilder. 
 • Öva att läsa och förstå instruktioner i arbetsboken och Språknycklarna. 
 • Öva att skriva enkla meningar och texter.
 • Gemensamt planera och skriva olika typer av texter.
 • öva att själva planera och skriva olika typer av texter.
 • bearbeta våra texter efter respons av lärare och kamrat. 
 • Gemensamt söka information i böcker och på internet. 
 • Öva att själv söka information i böcker och på internet. 

Du får visa vad du kan:

 • När du deltar aktivt i gemensamma boksamtal. 
 • När du i gemensamma samtal och i arbetsboken använder dig av läsfixarna och andra sätt att läsa och förstå. 
 • När du läser högt med flyt för kamrat. 
 • När du återberättar och samtalar om kapitlet för kamrat. 
 • När du självständigt kan läsa och förstå instruktioner och har sätt för hur du ska göra när du inte förstår. 
 • När du skriver meningar och ord i arbetsboken och Språknycklar stavar du orden riktigt och kommer ihåg att ha stor bokstav och punkt. 
 • När du själv planerar och skriver dina texter i arbetsboken och språknycklarna.  
 • När du ändrar och förbättrar dina texter efter respons från kamrater och lärare. 
 • Vid diagnoser och nationella prov under läsåret. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: