Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsläxa åk 3

Skapad 2020-08-24 19:52 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
En lpp över en läsläxa för en åk 3.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
En läsläxa som först och främst sträcker sig fram till höstlovet där syftet är att få eleverna att vilja läsa böcker och att stiga in i böckernas fantastiska värld.

Innehåll

 

Mål från läroplan och kursplan som ligger till grund för arbetsområdet:

Förmågor och centralt innehåll anpassade till arbetsområdet:

Du ska få möjlighet att utveckla dina förmågor genom att: 


- läsa böcker anpassade till din nivå och intresse.
- skriftligen återberätta boken kortfattat  

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms det på vilket sätt:

- Du följer instruktioner.  
- Du visar att du har förstått det du läst.
- Hur du formulerar dig.
- Hur du använder dig av språkregler.
- Hur du strukturerar din text. 

 

Undervisning


Utifrån ditt intresse hitta böcker som är anpassade till din läsnivå. 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: