Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö åk 4 lå 20/21

Skapad 2020-08-24 20:37 i Allerums skola Helsingborg
I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess liv, från frö till frö. Du kommer att få lära dig att så, gallra, pollinera med hjälp av ett bi, skörda och mycket annat.
Grundskola 4 Biologi
I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess liv, från frö till frö. Du ska få kunskap om vad en växt behöver för att utvecklas. Du kommer att få lära dig att så, gallra, pollinera med hjälp av ett bi, skörda och mycket annat.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att....

 • använda biologiska kunskaper för att granska information, kommunicera, ta ställning till frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska sammanhang i naturen och samhället.

Så här ska vi arbeta:

Genomföra naturvetenskapliga undersökningar.

Läsa texter och se på filmer som bland annat handlar om hur fröer sprids, bin etc.

Dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med text och bild ,.

Detta kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas är hur du:

genomför undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering

beskriver och förklarar fotosyntesen

visar att du har kunskap om de olika delarna i en växts livscykel och kan förklara dem tex hur fröet gror, hur plantan växer med hjälp av fotosyntesen, vilken betydelse blommor har för förökning

beskriver och förklarar ord och begrepp inom arbetsområdet, tex frö, pollinering, ståndare, pistiller

 

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång samt genom ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet (berätta, beskriva och förklara)

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Från frö till frö åk 4 lå 20/21

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Begrepp - använda biologins begrepp
Förklara hur fröer gror, på vilket sätt plantan tillväxer med fotosyntesen, och vilken betydelse blomman har för förökning. Kunna förklara växtens olika delar och vad de har för funktion.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med vissa användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till sammanhanget.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar den på ett bra sätt till sammanhanget.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: