Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen Aktionsforskning

Skapad 2020-08-24 21:37 i Spekeröd Stenungsund
Förskola
Området vi vill förändra på avdelningen.

Innehåll

Mall i kategorier: Aktionsforskning

 

Varför/Mål – Identifierat utvecklingsområde –  Relaterat till mål och uppdrag i förskolans läroplan (Lpfö98/16)

 

Var är vi? – Nulägesbeskrivning

Barnen har problem med att ta ansvar och hålla ordning på material vi har tillgång till på förskolan. Det kastas gärna leksaker lite hit och dit.

Vi är tre pedagoger som arbetar på avdelningen. 2st 100% 1st 80%. Då en av oss Pedagoger är ledig på torsdagar har vi en och samma person som kommer in som vikarie.

Vi introducerar 4 nya barn på avdelningen under augusti och september. Vi kommer att vara 19 barn i gruppen, ca 1,5 - 5 år gamla.

Vi har planerat att ha gruppen indelad i 3 mindre grupper som under en vecka har samma undervisningstema för att sedan byta till ett nytt. Det återkommer sedan efter tre veckor.

Vad uttrycker barnen:

 Barnen är glada att vara tillbaka till Regnbågen efter sommar uppehållet. De nya barnen på avdelningen är nöjda med tillvaron och har varit lätta att introducera på avdelningen.

Vi kan tydligt se att många av barnen uppskattar det mindre grupperna då det blir ett helt annat lugn hos det flesta barnen. Barnen blir också sedda på ett helt annat sätt.

 

Hur/metod - Kartläggning/arbetssätt

 

Vilket verktyg använder vi för att kartlägga verksamheten?

Vi observerar, dokumenterar, lyssnar och analyserar.

 

 

Hur fångar vi barns intresse och utgår ifrån deras erfarenheter?

Genom att se varje barn och utgå från deras erfarenhet i planeringen av verksamheten.

När det gäller yrken har vi valt bagare/cafeteria då barnen visar stor nyfikenhet kring bakning och tillverkning av sandkakor mm.

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad försöker barnen förstå och uttrycka?

Eftersom barnen år 1-5 år är de i olika lärprocesser. Det som är mest gemensamt i gruppen är att förstå att man måste ta hand om det gemensamma inventarier för att få ett hållbart samarbete. Dom är mycket för att hjälpa varandra. Vi har också lyckats få många av barnen att vara delaktiga i städningen efter att vi börjat använda oss av ’städklocka’

 

Analys av utvecklingsområde – Relaterat till mål och uppdrag i förskolans läroplan(Lpfö98/16)

Uppföljning - Utvärdering – Utveckling

 

Aktionsforskningsfråga: 

Hur får vi barnen att ta ansvar och hålla ordning på det material vi har tillgång till på förskolan?

(Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Vi jobbar på att få barnen att själva hänga tillbaka kläder och skor i sina fack vid ingång.

Även vattenflaskor gosedjur mm vill vi att dom ska vara noga med att lägga i sina fack.

Vi kommer att använda oss av städklocka  för att förhoppningsvis få med oss större delen av barngruppen vid städ. Vi kommer att pratar mycket kring hur viktigt det är att vi är rädda om våra saker på förskolan.

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas:

2.1 Normer och värden

 Ansvar och hänsyn.     

Vart ska vi?

Barnen ska förstå vikten av att ta hand om inventarier och material man kan använda för den dagliga utbildningen och att vänta på sin tur för att kunna använda det som är upptaget. 

Vad vill vi förändra?

Att barnen själva förstår att när man är färdig med en aktivitet så avslutar man den med att återställa material de använt innan de byter till ny aktivitet. Att man genom kommunikation kan fråga om man får delta i det kompisen gör.

Hur gör vi?  -Planera och genomför en aktion.

Genom att vara konsekventa och inte låta barnen starta en nya aktivitet utan att ha återställt det material de använt. 

Att låta barnen själva ta på och av sig, hänga upp sina kläder. Ta av skorna på mattan innan man går in.

I grupperna invänta sin tur och kunna lyssna till vad de andra barnen har att säga.

 

 

Lärmiljön:

Hur utformar och nyttjar vi förskolans inne- och utemiljö med utgångspunkt i barns rättigheter och de erfarenheter, intressen, behov och åsikter som barnen på olika sätt ger uttryck för?

Vi anpassar rummen efter deras behov och förändrar dem efter barnens intressen. Vi ska ha olika aktivitetsmaterial i lådor för att ta med ut på gård. Vi har en del utelekar många av barnen väljer att hänga på. Efter att vi tex läst mycket bockarna bruse har dom nu själva velat göra teaterlekar kring dem. Barnen har då använt sig av rutschkanan och lilla bron upp har då bockarna klampat på. Dem har också kommit på att följa John är en kul lek.

Då vi också ser hur stort intresset är kring cyklarna ska vi skapa tankstation parkeringar trafikskyltar mm ute på gården. 

Barns inflytande:

Hur har de behov och intressen som barnen själva på olika sätt gett uttryck för legat till grund för planeringen av verksamheten?

Barnen vill bli sedda och lyssnade på, därför indelade i 3 grupper på ca 6 barn i varje grupp.Fler barn är i behov av ett större ordförråd. Där kommer högläsning och språkundervisning in. Vi använder oss mycket av Polyglutt som är en läsapp med olika sagor som vi visar på storbild. Man kan då välja att få den uppläst eller också läser en pedagog.

Då barnen ett tag önskat bockarna bruse bestämde vi oss för att dem skulle få tillverka sin egen lilla bordssaga. Många fina bockar blev det. Även ett litet kottetroll och en bro av sten och trä. Hittills är den bara uppläst av oss pedagoger

Många av barnen vill vara ute mycket, andra föredrar att vara inne och leka. Vi låter dem välja vid fler tillfällen under dagen då en pedagog är inne och en ute. På förmiddagarna går  vi oftast ut i helgrupp. Målet är att alla barne skall varit ute någon gång under dagen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: