Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2b - Hela kursen

Skapad 2020-08-24 21:02 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matematik
Det här är en planering över hela matematikkursen Ma2b på gymnasiet. Nu kör vi!

Innehåll


 MATEMATIK – kurs 2b

 

 • Algebra och linjära modeller      
  • - polynom      
  • - räta linjen      
  • - ekvationssystem
 • Algebra och icke linjära modeller
  • - andragradsekvationer
  • - andragradsfunktioner
  • - potensekvationer
  • - potensfunktioner
  • - exponentialekvationer
  • - exponentialfunktioner  
  •                                         
 • Geometri
  • - vinklar
  • - likformighet
  • - koordinatgeometri
 • Statistik
  • - statistisk metoder
  • - läges och spridningsmått
  • - normalfördelning
  • - modellering

 

 

Förmågor

Begrepp - använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband

mellan begreppen.

Procedur - hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.

Problemlösning - formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat

Modellering - tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

Resonemang - följa, föra och bedöma matematiska resonemang.

Kommunikation - kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.

Relevans - relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

 

Uppgifter

 • Planering v. 17

Matriser

Mat
Matematik 2b - Hela kursen

Kunskapskrav Matematik 2b

En bit kvar...
E
På väg mot...
C
På väg mot...
A
Begrepp
Förmåga att beskriva och använda begrepp (B)
översiktligt och med viss säkerhet
utförligt och med viss säkerhet
utförligt och med säkerhet i komplexa problem
Algebra och linjära modeller
Algebra och icke linjära modeller
Geometri
Statistik
Procedur
Förmåga att använda lämplig räknemetod /procedur (P)
löser med enkla procedurer och med viss säkerhet
löser med flera procedurer och med säkerhet
löser med säkerhet på ett effektivt sätt
Algbra och linjära modeller
Algebra och icke linjära modeller
Geometri
Statistik
Problemlösning
Förmåga att lösa problem (PL)
löser problem av enkel karaktär med fåtal begrepp och enkla tolkningar
löser problem med flera begrepp och avancerade tolkningar
löser problem av komplex karaktär och upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra
Algebra och linjära modeller
Algebra och icke linjära modeller
Geometri
Statistik
Modellering
Använda matematiska modeller (M)
använda en given matematisk modell och tolka ditt svar
välja och tillämpa en matematisk modell och tolka ditt svar
välja och anpassa en matematisk modell, nyanserat tolka ditt svar samt se alternativ till modellen
Algebra och linjära modeller
Algebra och icke linjära modeller
Geometri
Statistik
Resonemang
Förklara och motivera lösningar (R)
göra enkla förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
göra välgrundade förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
göra nyanserade förklaringar till dina eller andras lösningar samt vidareutvecklar resonemang
Algebra och linjära modeller
Algebra och icke linjära modeller
Geometri
Statistik
Kommunikation
Kommunicera matematik (K)
visar dina redovisningar med informella metoder
visar dina redovisningar med formella metoder
visar dina redovisningar med korrekt symbolisk representation
Algebra och linjära modeller
Algebra och icke linjära modeller
Geometri
Statistik
Relevans
Se kopplingen mellan matematiken och dess betydelse (REL) inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra resonemang om exemplens relevans.
utifrån något i kursens innehåll enkla
utifrån några av kursens delområden välgrundade
utifrån merparten av kursens delområden välgrundade och nyanserade
Samtliga områden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: