👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska C8 ht 2020, planering 1

Skapad 2020-08-24 22:36 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Planering recensionsskrivande
Grundskola 8 Svenska
Vårt första svenskprojekt under höstterminen baseras på böcker ni elever har läst under sommaren.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Att sammanfatta berättande text på ett tydligt, kortfattat och intressant sätt.

 • Att bygga upp förrådet av begrepp, ord och fraser för att på ett nyanserat sätt diskutera, beskriva och uttrycka åsikter om skönlitteratur.

 • Att argumentera kring olika tema från böcker ni har har läst.

 • Att göra kopplingar mellan böcker och sådant du har sett, hört, läst eller varit med om.

 • Att skriva en recension av en bok.

 • Att använda bilder och ljud/musik för att föra fram eller förstärka en text.

 • Att vara en aktiv lyssnare och en god talare i samtal.

 

Hur ska vi arbeta?

Det ni i Castor 8 har läst under sommaren är grunden för vad vi jobbar med på lektionerna de första tre veckorna. Du behöver därför komma förberedd med en bok som du har läst och som du kan använda för att öva på de uppgifter du får.  

I vår svenskpadlet hittar du mer information om vad vi jobbar med på lektionerna och läxor/uppgifter/prov. Vi gör anpassningar i planeringen efter elevernas behov:

https://padlet.com/froken_personne/svenskac8

Du får lära dig begrepp, ord och uttryck för att berätta och uttrycka åsikter om en skönlitterär bok, t ex genre, karaktärer, parallellhandling, tema, budskap.

Du få också öva på hur du granskar en bok för att hitta vad du gillar/ogillar samt varför. 

I samtal övar du på att berätta och uttrycka åsikter om böcker. Vi provar olika samtalsroller för att bli starkare och mer bekväma både som lyssnare och talare. Vi diskutera olika tema som böckerna tar upp och övar på argumentation.

Du får träna på att sammanfatta. Vi övar på att välja ut viktiga händelser, följa kronologin, förklara orsaker och konsekvenser samt förtydliga innehållet för en mottagare som inte har läst boken. Slutligen finslipar vi övergångar, styckeindelning och hur bindeord används för att få ett bra flyt i texten

Du får öva på hur man skriver en recension med hjälp av mallar och textexempel samt nyckelord/fraser. Recensionen kommer att publiceras i Mobile stories.

Vi tar upp exempel på musik och bilder som förstärker en sammanfattning av en bok eller en recension. Du får spela in din röst när du redovisar din recension och sedan lägga till musik och bilder som passar till din recensions innehåll.

Vad ska du lära dig?

De tre viktigaste kunskapsmålen är att du lär dig:

 • Hur du sammanfattar en berättande text.

 • Ordförråd för att recensera en bok.

 • Hur man skriver en bokrecension.
 • Använda musik och bilder med hjälp av digitala verktyg ör att förstärka innehållet.

Matriser

Sv
Svenska C8 ht 2020, planering 1

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen väl
Ny nivå
Skriva bokrecension
Detta är en övningstext där du har fått använda hjälpmedel och den ingår inte i bedömningen. Du behöver dock klara av uppgiften eftersom du innan jul kommer skriva en recension på egen hand.
Du har inte lämnat in din bokrecension på Showbie ELLER Din bokrecension saknar delar från instruktionerna och är inte klar.
Du har lämnat in din bokrecension på Showbie och texten följer de instruktioner du har fått för uppgiften. Se ytterligare respons i Showbie.
Kompisrespons
Ge och få kompisrespons på bokrecensionen. Uppgift i Showbie.
Du har inte lämnat in kompisresponsen på Showbie. ELLER Du har inte gett eller fått kompisrespons på din bokrecension av en klasskompis.
Du har gett och fått kompisrespons på din bokrecension samt lämnat in uppgiften på Showbie.

Digital bokrecension

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen väl
Ny nivå
Läsflyt
Du har spelat in din röst när du läser din bokrecension högt med inlevelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Kombination av: Texttyper Estetik Medier
Du har lagt till bilder och musik som passar väl in med innehållet i din recension och som förstärker/förtydligar recensionen.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.