Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2020-08-25 11:22 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Klassens arbete i svenska.
Grundskola 1 Svenska
Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva olika typer av texter samt att uttrycka sig genom att kunna tala, lyssna och samtala i olika situationer.

Innehåll

 

Bedömning - vad och hur

Vad?

 • Att du kan ljudet på alla bokstäver och vet hur de skrivs
 • Att du kan läsa enklare texter
 • Att du vågar prova själv att skriva text till bilder eller vad du varit med om
 • Att du lyssnar när någon berättar
 • Att du kan berätta om något du gjort eller upplevt i tidsföljd

Hur?

 • Enligt Skolverkets bedömningsstöd i Svenska
 • Lästest i maj
 • Vi tittar på texter du skrivit
 • Att du är delaktig vid samtal/diskussioner, genom att säga saker själv och lyssna på kamrater

Undervisning och arbetsformer

 • bokstavsgenomgångar till alla bokstäver
 • anpassade läromedel
 • skriva meningar och enkla texter tillsammans och enskilt
 • läsa olika texter
 • vi lyssnar och berättar för varandra vad vi varit med om
 • olika språkövningar tex. rim, ramsor, sammansatta ord
 • att skriva och göra övningar på Ipaden t ex qnoddarna, skolstil, skolplus
 • vi tittar på t ex Livet i Bokstavslandet

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: