Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Specialisering

Skapad 2020-08-25 12:01 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Teknik
Teknik Specialisering är en kurs som kombinerar design- och informationsinriktningen av teknikprogrammet. Kursen ger en inblick i programmeringskod men även att designa produkter som är uppkopplade.

Innehåll

Planering för Teknik Specialisering

Här finns en länk till examensmålen för teknikprogrammet

Här finns en länk till det centrala innehållet i kursen Teknik Specialisering

 

Planering

Här finns en excel-fil med planering.

Observera provdatum: vecka 39 och 45. Vissa mindre uppgifter till projekten kommer att tillkomma.

 

I stora drag är veckorna 35-45 projekt ur boken (förutom projekt 10 och 15).

Veckorna 46-51 är omröstningsprojekt då ni jobbar i grupper Design + IT.

VT är ett slutprojekt då ni väljer ett eget projekt att arbeta med.

 

Uppgifter

 • Prov 2

 • Projekt omröstning

 • Projekt 13

 • Projekt 11

 • Projekt 9

 • Muntlig presentation

 • Projekt 8

 • Prov 1 Teknik Spec

 • Projekt 7

 • Projekt 6

 • Projekt 5

 • Projekt 4

 • Projekt 3

 • Projekt 2

 • Projekt 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el- och förbränningsteknik eller samhällsbyggande.
  Tek  -
 • Praktisk eller teoretisk tillämpning av teknikområdet.
  Tek  -
 • Entreprenörskapets villkor och förutsättningar.
  Tek  -
 • Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering.
  Tek  -
 • Teknisk problemanalys, problemlösning, rimlighetsbedömning och värdering av egna och andras lösningar.
  Tek  -
 • Teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller med koppling till det teknikområde som valts för kursen.
  Tek  -
 • Utrustning, till exempel programvara, maskiner och verktyg i vid mening. Val av dessa med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.
  Tek  -
 • Tekniskt språk, teknisk kommunikation och dokumentation inom det valda teknikområdet.
  Tek  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas och redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle.
  Tek  A
 • Eleven beskriver utförligt hur teknik utvecklas och redogör utförligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle.
  Tek  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle.
  Tek  E
 • Eleven löser avancerade tekniska problem inom valt teknikområde med ett gott resultat. Dessutom väljer och använder eleven efter samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med säkerhet matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför avancerade beräkningar och använder avancerade lösningsstrategier. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med nyanserade omdömen samt ger förslag på alternativa val av metoder och strategier.
  Tek  A
 • Eleven löser tekniska problem inom valt teknikområde med ett tillfredsställande resultat. Dessutom väljer och använder eleven efter samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför beräkningar och använder lösningsstrategier. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med nyanserade omdömen.
  Tek  C
 • Eleven löser enkla tekniska problem inom valt teknikområde med ett tillfredsställande resultat. Dessutom väljer och använder eleven i samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför enkla beräkningar och använder enkla lösningsstrategier. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med enkla omdömen.
  Tek  E
 • Eleven använder med säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.
  Tek  A
 • Eleven använder med viss säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.
  Tek  C
 • Eleven använder med viss säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.
  Tek  E
 • Eleven kommunicerar med säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp.
  Tek  A
 • Eleven kommunicerar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp.
  Tek  C
 • Eleven kommunicerar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp.
  Tek  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Tek  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Tek  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Tek  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: