👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-21, 7A,B,C Textilslöjd, Skapa din egen QR-kod

Skapad 2020-08-25 12:20 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Ett hållbart slöjdande med återbruk av ett textilt material.
Grundskola 7 Slöjd
Du kommer att brodera ett eget uttryck i form av en QR-kod. Du kommer även att arbeta med att återbruka ett textilt material för att skapa ett nytt slöjdföremål, en konstruktion.

Innehåll

Tidsperiod v.2 - v.23 vt-21

Vad ska ni arbeta med?

Eleven kommer att formulera och brodera ett eget uttryck i form av en QR-kod.

Eleven skall även under vårterminen, utifrån ett textilt material som återanvänds i ett bestämt syfte; "Funktion-Konstruktion"

skapa ett slöjdföremål med tekniken - maskinsömnad. 

Exempel; Väska, kortbyxor, klänning, hoddie-tröja, T-shirt m.m

Genom denna uppgift arbetar vi aktivt med ett hållbart förhållningssätt av textila resurser. 

Vi kommer under dom första veckorna gå igenom olika tekniker.

Eleverna kommer att genomföra mindre övningar inför större arbeten.

Vi kommer att arbeta med övningar i att reflektera, analysera samt dokumentera kring slöjdprocessen från idé till färdig produkt.

Eleven tränar även på att kommunicera med olika slöjdspecifika begrepp både muntligt och i skrift.

i slutet av terminen kommer eleven att skriva en utvärdering utifrån sin individuella slöjdprocess.

 

Hur ska ni arbeta?

Eleven formulerar en idé, ritar en skiss samt efter ett godkännande från läraren även genomför ett mönster (TX) till sitt planerade arbete - QR-koden.

I arbetet med att återbruka ett textiltmaterial skall eleven utgå ifrån sin skiss med bild och anteckningar följa reglerna för hur man ritar ett mönster samt angivna mått i cm eller millimeter.

Genomförandet sker i möjligaste mån på egen hand där slöjdspecifika problem kommuniceras samt egna aktiva val av material och tekniker.

Eleven dokumenterar sin arbetsprocess under hela arbetsperioden genom att reflektera och analysera utifrån givna frågor i slutet av varje lektion på sina sidor i sitt tilldelade "Loggbokshäfte";

1.  Idag har jag arbetat med....

2. Dessa material och tekniker har jag använt idag.......

3. Vilka svårigheter uppstod under lektionen .......?

4. Hur löste jag problemen....?

5. Vad ska jag göra nästa gång....?.

Efter avslutat arbete skall eleven utvärdera sitt slöjdarbete i text och i bild. Hur detta skall göras återkommer Carina med;)

Vad ska du lära dig?

Se kopplingen till läroplanen nedan.

Hur ska du visa att du lär dig?

Innan du ber om hjälp av läraren tänker du efter en extra gång. Nästa steg - fråga en klasskamrat.

Därefter skriver du upp dig på en hjälplista så kommer jag, Carina att hjälpa dig.

Berätta HUR du tänker och kommunicera med slöjdspecifika begrepp.

Driv ditt arbete framåt och ta ansvar över att dina tankar kring din arbetsprocess dokumenteras.

 

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
BEDÖMINGSMATRIS SLÖJD 7-9

Slöjd

F
E
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt MED PRECISION.
Slöjdens arbetsprocesser
Du kan på ett ENKELT OCH DELVIS GENOMARBETAT sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material UTIFRÅN INSTRUKTIONER.
Du kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL GENOMARBETAT sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material UTIFRÅN INSTRUKTIONER OCH DELVIS EGNA INITIATIV.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL GENOMARBETAT sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material UTIFRÅN INSTRUKTIONER OCH EGNA INITIATIV.
Slöjdens arbetsprocesser
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger ENKLA MOTIVERINGAR till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE MOTIVERINGAR till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE MOTIVERINGAR till dina val.
Slöjdens arbetsprocesser
Under arbetsprocessen BIDRAR du TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER du handlingsalternativ som EFTER NÅGON BEARBETNING leder framåt.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER du handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
Du kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM DU SJÄLV SÖKT UPP.
Ny aspekt
Dessutom kan du PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du SYTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
Du kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Slöjden i samhället
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.