👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9A Teknik - Lägenheten

Skapad 2020-08-25 12:42 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Teknik
I detta arbetsområdet kommer du få arbeta med ett projekt som kallas "lägenheten". Du kommer få planera hur din framtida lägenhet skulle kunna se ut och sedan beskriva den på olika sätt. Du kommer få arbeta med skisser, skala, ritningar och modeller.

Innehåll

Arbetsgång - hur vi arbetar

Huvuddelen av detta område kretsar kring en framtida lägenhet.

Du kommer få fundera på hur den skulle kunna se ut när du flyttar till den i framtiden.

Korta teoripass kommer att varvas med att du själv får jobba fram tekniska beskrivningar som skisser, ritningar och modeller av lägenheten.

 

Begrepp: Göra och Läsa av en ritning, Mått, Inredning, Symboler, Göra en skiss, Göra en modell, Funktionalitet, Proportioner, Skala

 

Grovplanering

Vecka 35: Uppstart, introduktion av området, inhämta inspiration

Vecka 36: Genomgång av begrepp, övning skala

Vecka 37: Bakgrundshistoria och skiss

Vecka 38: Genomgång ritning, jobba med skiss

Vecka 39: Färdigställ skiss, påbörja ritning

Vecka 40: Jobba med ritningen, påbörja modell

Vecka 41: Utvecklingssamtal, eget arbete hemma

Vecka 42: Jobba med modellen

Vecka 43: Färdigställd modell, inlämnad uppgift på Unikum

 

Bedömning

Det centrala innehåll och de kunskaper som ingår i bedömningen av detta område framgår nedan.

Bedömningen sker på de olika delarna av ditt projekt, dvs skissen, den skalenliga ritningen och den skalenliga modellen.

 

Länkar till filmer och annat material

Skala: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103431-05

Uppgifter

 • Inlämning - dokumentet "Lägenheten"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Generell Teknik Lgr 11

E
C
A
Resonemang
Likheter och skillnader mellan olika tekniska lösningar och dess material och använding
Dessutom för Du enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för Du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för Du välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Konstruktion
Undersöka, genomföra, pröva olika idéer till lösningar och utforma fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Utveckla - förbättra
Utveckla en produkt eller modell och kunna berätta hur den kan göras bättre.
Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Skisser, ritningar, beskrivningar, modeller med beskrivningar om bakomliggande tanke visas.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.