Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Code - Programmering, v.40-10

Skapad 2020-08-25 12:30 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik Teknik
Programmering, internet och källkritik.

Innehåll

Programering - Code

v.40-10

 

Vi kommer att arbeta med programmering genom Code. Eleverna får vars en inloggning där deras programmeringar sparas och kan återanvändas i senare lektioner, detta går även att logga in på hemifrån om man vill vidareutveckla sin programmering även hemma. Vi följer ett internationellt program inom programmering och eleverna kommer bland annat djupare arbeta med nätmobbning, internetanvändning, källkritik och internet/internets funktion.

 

 

Mål

Efter avslutat arbete ska eleven

* känna till hur olika komponenter samverkar inom programmering

* kunna programmera

* känna till hur man som individ påverkar och påverkas av internet

 

Arbetsformer

* digitala lektioner

* aktivt programmera efter uppgifter

* gemensamma genomgångar och diskussioner

 

Begrepp

* kommer löpande nya begrepp under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: