Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-08-25 12:47 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Vi kommer jobba med hur vikingarna levde och vad de trodde på. Vi kommer också prata om hur vikingarna påverkade hur det ser ut idag, i Sverige och i andra länder.

Innehåll

Tidsperiod:

v. 34 - v. 40

Arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar
 • Filmer
 • Diskussion, i grupp och helklass
 • Läsa texter
 • Arbeta med instuderingsuppgifter

Bedömning:

 • Skriva en berättande text eller att spela in en muntlig berättelse, utifrån stödfrågor. 
 • Illustrera texten/berättelsen med tre passande bilder. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Vikingatid/Asatro

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsperioder (Hi)
Eleven har grundläggande kunskaper om historia förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Goda kunskaper/mycket goda kunskaper.
Använda källmaterial (Hi)
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Utvecklade resonemang/välutvecklade resonemang.
Spår av historien (Hi)
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Utvecklade resonemang/välutvecklade resonemang.
Fornskandinavisk religion (Re)
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Livsfrågor (Re)
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
För resonemanget framåt/och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: