Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Ensittarevägens förskola Borgen 20/21

Skapad 2020-08-25 13:10 i Ensittarevägens förskola Partille
Förskola
Teamplanen skrivs i slutet av september/början av oktober, följs upp i januari, utvärderas i maj/juni. Ska vara närvarande under hela året. Teamplanen publiceras på Unikum (se s. 9 i SKA-häfte) vilket betyder att det är en offentlig handling. Texten i teamplanen ska uttryckas med ett professionellt innehåll och språk. Teamplanen skrivs i Skolbanken på Unikum och tilldelas till Personalgruppen under fliken "planering".

Innehåll

Prioriterat utvecklingsområde för Björndammens förskolor 

 

Alla barn i våra förskolor har rätt att få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande

 

VAR ÄR VI?

 • Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen
 • Samlad beskrivning utifrån kartläggning och analys av nuläge.

 

VART SKA VI?

 • Vilka av läroplanens mål ska vi fokusera på?
 • Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta mål? 
 • Vilken del i vår Likabehandlingsplan ska vi arbeta med?

 

HUR GÖR VI?

 • Vilket arbetssätt och metoder ska vi använda oss av?
 • Hur skapar vi en miljö där barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära står i fokus? 
 • Hur blir barnen delaktiga och hur får de inflytande?
 • Metoder för dokumentation? Vilka situationer ska dokumenteras?
 • Hur följer vi upp vår kartläggning för att se vilka effekterna vårt agerande har haft på barnens kunskaper och förmågor?

HUR BLEV DET? 

Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten. Skillnad mellan utvärdering och analys av genomförd undervisning: Utvärdering - VAD HAR HÄNT?   -----   Analys - HUR & VARFÖR hände det?

 • Vilka effekter har vårt agerande haft på barnens kunskaper och förmågor?
 • På vilket sätt har pedagogernas förhållningssätt och undervisning bidragit till att skapa en miljö där utforskande nyfikenhet och lust att lära står i fokus? 
 • Vilket inflytande och delaktighet har barnen haft på arbetssätt och verksamhetens innehåll? 
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts? 

 

 

 

 

Prioriterat utvecklingsområde för Björndammens förskolor 

Alla barn i våra förskolor har rätt att möta personal som arbetar för att motverka könsmönster som begränsar deras utveckling, val och lärande

 

VAR ÄR VI?

 • Varför ska vi arbeta med detta område? Hur uppkom det? Behov/intresse hos barnen?
 • Samlad beskrivning utifrån kartläggning och analys av nuläge.

 

VART SKA VI?

 • Vilka av läroplanens mål ska vi fokusera på?
 • Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta mål? 
 • Vilken del i vår Likabehandlingsplan ska vi arbeta med?

 

HUR GÖR VI?

 • Vilket arbetssätt och metoder ska vi använda oss av?
 • Hur skapar vi en miljö där barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära står i fokus? 
 • Hur blir barnen delaktiga och hur får de inflytande?
 • Metoder för dokumentation? Vilka situationer ska dokumenteras?
 • Hur följer vi upp vår kartläggning för att se vilka effekterna vårt agerande har haft på barnens kunskaper och förmågor?

 

HUR BLEV DET? 

Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten. Skillnad mellan utvärdering och analys av genomförd undervisning: Utvärdering - VAD HAR HÄNT?   -----   Analys - HUR & VARFÖR hände det?

 • Vilka effekter har vårt agerande haft på barns kunskaper och förmågor?
 • På vilket sätt har pedagogernas förhållningssätt och undervisning bidragit till att skapa en miljö där utforskande nyfikenhet och lust att lära står i fokus? 
 • Vilket inflytande har barnen haft på arbetssätt och verksamhetens innehåll? 
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts? 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: