Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk 20/21 snickerboa

Skapad 2020-08-25 14:15 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Vi vill ge barnen möjlighet till en språkstimulerande miljö där samspel och kommunikation får ta plats. Vi ställer oss frågan "Hur utforskar barnen språket?" Utifrån våra iakttagelser utvecklar vi undervisningen och lärmiljön och tar in digitala verktyg.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk

Tidsperiod: ht 2020/ vt 2021

Förskolans namn: Stömne förskola

Grupp: Snickerboa

Barnens ålder: 2-5

År och datum:: 2020-08-20

 

Vilket innehåll ska behandlas?

-   språkutveckling utifrån barnens ålder och utvecklingsnivå

 -    samspel och kommunikation

 

 -  utforska digitala verktyg

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika  uttrycksformer som bild, form, rörelse, drama, sång, musik och dans

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor-

- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?


- skapa förutsättningar för samspel och kommunikation

- intresse för berättelser och bilder, skriftspråket och symboler

- utvidga ordförrådet

- förstå begrepp

- sätta ord på känslor och uttrycka känslor på andra sätt, t.ex.

dans, rörelse, drama, bild, musik

- tillsammans utforska olika digitala verktyg och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att själva och tillsammans använda våra digitala verktyg

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

- Arbetar utifrån nyfikenhetsfrågan “Hur utforskar barnen språket?”

- använda bilder och tecken som stöd

- väva in i det i projekt vi har på avdelningarna, fånga upp barnens intressen, några utgår från en bok

- olika språksamlingar, bl.a. Bornholm

- “dansa en bok”

- barnen skriver viktiga ord på ordkort som vi sedan använder

- barnen skriver och berättar - t.ex. rubriker att sätta upp på dokumentationstavlor

- då det är möjligt är det barn som skriver och ritar när något gemensamt ska skrivas

- barnen deltar i dokumentation och reflektion, fånga upp deras intressen och idéer, uppmärksamma barnen på hur vi arbetat vidare utifrån deras idéer och intressen

- TRAS- Kartlägger språklig medvetenhet som ligger till grund för planeringen av språkarbetet.
- läsa böcker, både vi vuxna och våra böcker på avdelningen och e-böcker som vi kan välja att läsa själva eller lyssna på.

 

- Använda oss av digitala verktyg i olika delar av verksamheten:

 

Barnen uppmuntras att själva välja delar av verksamheten som de vill fotografera/filma (dokumentera) eller be vuxen att fotografera eller filma vissa delar.

 

Barn får själva sköta delar av tekniken när vi tillsammans tittar på dokumentationen.

 

Filma t.ex. när barn använder figurer/flanobilder och berättar sagor för andra barn.


Barnen får vara med och välja bilder till våra olika dokumentationer, själva skriva några ord, skicka till utskrift, hämta bilder osv.

Prata digital teknik, t.ex. ”bluetooth” då vi kopplar upp dator, iPad, telefon till högtalare. När vi använder telefon, iPad, dator, bildskärm, ge barnen kunskap om olika sätt att flytta bilder t.ex. airdrop och via kabel mm.

 

Använda vår ”Bee-Bot” och programmera den så att den den kan hämta t.ex. bokstäver på olika rutor eller samla bilder till en saga.

 

Använda appen ” Bornholm” tillsammans med barnen.

 

Använda QR-koder, på sikt vara med och skapa QR-kod till något de själva skapat

 

På sikt tillsammans skapa film/berättelse med ljud och bild i någon app

 

Tillsammans fundera över vilka färdigheter barnen tillägnar sig i arbetet på appar.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- kommunens 3-stegsdokumentation

- barnens alster på avdelningen, temavägg

- barnens berättelser

- foto, film

- barnen deltar i dokumentationen, fotograferar, berättar

- UNIKUM

- reflektioner tillsammans med barnen, titta tillbaka, vad har vi lärt oss?

- veckodokumentationPlaneringen upprättad av:

Ulla

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: