Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - att beskriva jorden

Skapad 2020-08-25 14:35 i Forssaklackskolan Borlänge
Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten öar, berg, öknar, regioner och orter.
Grundskola 7 – 9 Geografi
De delar vi kommer att arbeta med under detta arbetsområde är Namngeografi, Kartor och kartprojektioner, Väder och klimat och Sårbara platser.

Innehåll

Arbetsbeskrivning (vad ska göras och hur?)

Vi planerar att arbeta med detta arbetsområde mellan veckorna 35 - 41. Examinationer (prov) kommer att genomföras med hjälp av Socrative-test. Det är ett program som används för att göra digitala tester. Eleverna bedöms också fortlöpande på det som görs under lektionstid. 

Innehåll, geografiboken sidorna 75-97 och 174-179. Det här ska jag kunna:

- Förstå jordens rörelser och varför vi har årstider

- Grundläggande kunskaper om väder och vind

- Kunskaper om vattnets kretslopp

- De olika klimatzonerna och hur det ser ut där

- Känna till var jordbävningar, orkaner, torka, vulkanutbrott och översvämningar är vanligast i världen och hur de uppstår

- Känna till de största haven och världsdelarna

- Ha grundläggande koll på olika slags kartor

- Begreppen (viktiga orden) för att förstå detta arbetsområde

Vi kommer även att använda digitalt material från inläsningstjänst och studi. Extra fördjupning att arbeta med kommer att ordnas efter behov.

 Till delen om namngeografi kommer vi att använda oss av gratisprogrammet Seterra och kartböcker. Ladda gärna ner Seterra till din dator eller gå in på http://online.seterra.net/sv/ och träna på egen hand hemma. Det alla förväntas kunna är : Världsdelarna och världshaven: Dessutom ges tid att träna på exempelvis följande delar i Seterra: Sveriges landskap, de 12 och 25 största tätorterna i Sverige, Sveriges sjöar, Europas länder,  Europas huvudstäder, världens till ytan 30 största länder 9 och de 25 största städerna i världen.

Undervisningens innehåll

Vi kommer under detta arbetsområde ha genomgångar och se filmer om de olika områdena i arbetet. Ni kommer att få arbeta med kartböcker och uppgifter för att lära er söka och slå upp i en kartbok.  Vidare kommer vi att använda oss av programmet Socrative för att göra tester. Ett mindre grupparbete kommer också att komma. 

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet som ni ska förstå

Begrepp ur boken: Ordlista med förklaringar kommer att delas ut

Geografi, orsak och konsekvens, väderstreck, kontinent, världsdel, position, gradnät, skala, ekvator, nollmeridian, longitud (längdgrad), latitud (breddgrad), topografiska- och tematiska kartor, GIS - Geografiska Informations System, GPS - Global Positioning System, tropikerna, zenit, sommar- och vintersolstånd, vår- och höstdagjämning, årstider, kräftans- och stenbockens vändkrets, väder och klimat, högtryck och lågtryck, tromb, tyfon, orkanvattnets kretslopp, avdunstning, kondensation, nederbörd, varm- och kallfront, klimatzoner (Polarzon, Tempererad zon, Subtropisk zon och Tropisk zon), savann, regnskog, ekosystem, taigan, kust- och inlandsklimat, polarklimat, tundra, permafrost, vulkan, jordbävning

Platser att känna till på kartan (förutom det ni lär er i Seterra): Världskarta A3-format delas ut

Amazonas, Sibirien, Golfströmmen, Sahara, Panamakanalen, Suezkanalen, Mellanöstern, Medelhavet, Svarta havet, Kaspiska havet, Röda havet, Persiska viken,Uralbergen, Alperna, Himalaya, Anderna, Skanderna, KilimanjaroMount Blanc, Elbrus, Mount Everest, Nilen, Amazonfloden, Mississippifloden, Rhen, Donau, Gula floden, Ganges, Grönland 

 

Länkar: 

Klimatzoner

Exempel resonemang

Världens länder

Begreppslista

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi - att beskriva jorden

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Världsdelar, världshav och namngeografi
Inte tillräckliga kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Kartor och resonemang
Inte tillräckliga kunskaper
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Begrepp
Inte tillräckliga kunskaper
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geo¬grafiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: