Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg Smultronet 20/21

Skapad 2020-08-25 14:33 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Grön flagg arbeta på smultronet 2020/21

Innehåll

Områdena inom Grön Flagg som vi ska arbeta med under läsåret 20/21 är:

- Stad och samhälle.

- Hav och vatten.

- Djur och natur.

 

Prioriterat läroplansmål utifrån LPFÖ18:

- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

 

Stad och samhälle

Vi kommer under våra utedagar som vi har en gång i veckan att utforska vårt närområde. 

Prioriterade mål:

-Att barnen ska lära känna och utforska sitt närområde runt förskolan. 

- Att barnen ska få en ökad förståelse om hur deras närområde ser ut. Vart man själv bor, vart ens kompisar bor, vart lekplatser finns, vart mataffären finns etc.  

 

Planerade insatser: 

Under våra promenader kommer barnen att få visa var de bor och var olika viktiga mötesplatser finns i vårt närområde som affären, lekplatser etc. Vi kommer att använda iPad till foton/film för att sedan kunna återuppleva våra äventyr och tillsammans reflektera kring dessa. Detta ska så småningom resultera i en karta som vi skapar tillsammans.
 

Hav och vatten

Prioriterade mål

- att experimentera och skapa med hjälp av vatten och upptäcka vattnets olika former.

 

Planerade insatser:

Genom att erbjuda lek och skapande aktiviteter med vatten hoppas vi väcka barnens nyfikenhet, skaparglädje och experiment lust. Här finns det möjlighet att leka och prova sig fram till olika spännande lösningar som vi tror kommer att leda till många intressanta upptäckter och kreationer.

 

Djur och natur

Prioriterade mål:

- Upptäcka och utforska vilka djur som finns på Vår gård och i vårt närområde.

- Tillsammans bygga insektshotell.


Planerade insatser:

Våra fina gårdar och grönområden runt förskolan erbjuder många tillfällen att få syn på djur som lever i vår närhet. Med hjälp av litteratur, iPad, sånger, ramsor och skapande ges möjligheter till att utforska och upptäcka djur. Barnens intressen visar varit vi ska gå och vilka djur vi ska fokusera på. Vi kommer att erbjuda barnen att bygga insektshotell och se vilka som flyttar in.

 

Förväntade effekter:

Att barnen ska bli bekanta med sitt närområde och vad närområdet erbjuder.

Att barnen genom experiment får uppleva vattnets olika former och egenskaper.

Att barnen ska få uppleva gårdens mångfald av djur.

 

Metodval:

För att se att de önskade effekterna uppnås kommer vi att dokumentera, reflektera, observera, samtala och lyssna på barnen samt vara delaktiga och närvarande/härvarande pedagoger. Vi kommer att dokumentera och reflektera kring verksamheten både i vardagen, på reflektionsstunder och på Unikum.

 

Länk till grön flagg:

https://skola-kommun.hsr.se/gron-flagg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: