Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 5

Skapad 2020-08-25 14:37 i Skulltorps skola Partille
Matteborgen 5a
Grundskola 5 Matematik Svenska Svenska som andraspråk
Talområdet 0-1000 000 Geometri : area, förstå och använda skala. Vad är decimaltal? Vilka enheter för vikt och volym kan du? Hur många grader visar termometern?

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Matematik år 5.

 

Tid/tidsperiod:

HT -2020

 

Följande mål från Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Stora tal: Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000. Addera,subtrahera,multiplicera och dividera inom talområdet.


Geometri: Räkna ut rektangelns area. Använda enheterna kvadrat centimeter, kvadrat meter för area. Använda m,km och mil. Förstå och använda skala. 


Decimaltal: Veta vad decimaltal och en hel innebär. Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.

Skriva heltal med tiondelar och hundradelar. Addera och subtrahera med enkla decimaltal.


Vikt och volym: Jämföra enheterna liter,deciliter och centiliter. Växla mellan olika volymenheter. Jämföra kilogram,hektogram och gram.Växla mellan olika viktenheter.


Temperatur och diagram: Läsa av termometer och linjediagram. Räkna ut medelvärde. Läsa av cirkeldiagram.

Undervisning/detta ska vi göra

Vi kommer att arbeta i Matteborgen. Vi kommer att ha genomgångar, arbeta i grupp och enskilt. I slutet av varje kapitel kommer vi genomföra en diagnos. 

 

Bedömning/detta ska vi bedöma

Du kommer att bli bedömd på ditt resultat på diagnosen och utifrån din prestation muntligt i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: