Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknisk "pryl" i köket

Skapad 2020-08-25 14:39 i Kiaby skola Kristianstad
Du ska få lära dig om teknik i vardagen
Grundskola 4 – 6 Teknik

Innehåll

Övergripande mål

Du ska:
 • ha förståelse för att teknik är allt människan skapar för att underlätta för oss i vardagen
 • känna till hur några vanliga tekniska föremål fungerar
 • ha kunskap om att det är olika behov som styr vad vi använder för teknik i vardagen
 • känna till att det är vi människor som avgör om det är bra eller dålig teknik, beroende på hur vi använder tekniken

 

Följande mål i ämnet teknik ligger till grund för arbetet

Konkretisering av målen

När du har arbetat med det här området ska du:

 • Ha kunskap om att teknik är materiella föremål som vi uppfinner och utvecklar för att underlätta för oss i vardagen.
 • Känna till hur det moderna kökets tekniska föremål fungerar.
 • Ha kunskap om att det är olika behov som styr vad vi använder för teknik.

Arbetsformer

Din uppgift blir att välja ut en teknisk "pryl" i ditt kök. Du ska;
 1. Ta reda på "prylens" ändamål och beskriva det
 2. Göra en beskrivning på hur "prylen" fungerar
 3. Beskriva de olika komponenterna
 4. Ta reda på och berätta om föregångaren till din "pryl"
 5. Är din "pryl" miljövänligt tillverkad, var tillverkas den och hur kommer den hem till dig
 6. Om din pryl går i sönder, vad gör du då?  Beskriv om den går att laga eller den ska kastas. 
 7. Ta reda på om det finns andra fabrikat som tillverkar denna "pryl" och vad skiljer dem i så fall?
 8. Var kan den inhandlas och vad är priset? 

 

Självständigt undersökande arbete.

Du kan leta fakta via datorn, i faktaböcker du själv har lånat, besöka butik och intervjua.

Du kommer deltaga i samtal och diskussioner.

Du kommer få läsa en text och arbeta med uppgifter utifrån den texten om teknik i vardagen.

 

Viktiga begrepp under arbetes gång

Behov, uppfinna, yrken, teknikutveckling, verktyg

Redovisningsform

Vi kommer att ha muntliga och skriftliga redovisningar. 

Bedömningsmatris

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik i vardagen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Förmågan att använda begrepp
Teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Tk  4-6
Du känner till några begrepp inom ämnet
Du kan kan använda några begrepp inom ämnet
Du förstår och kan använda begrepp i rätt sammanhang inom ämnet
Du kan använda dig av begreppen i olika sammanhang på ett korrekt sätt
Förmågan att förklara
Vad är teknik?
 • Tk  4-6
Du behöver mycket hjälp för att klara detta.
Du behöver lite hjälp för att klara detta .
Du klarar att redogöra själv för detta
Du kan redogöra för sammanhang själv samt visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar
Förmågan att
Kunna ge exempel på för och nackdelar med olika tekniska lösningar
 • Tk  4-6
Du behöver mycket hjälp för att göra detta.
Du kan med lite hjälp förklara/redogöra för detta.
Du klarar att redogöra själv för detta
Du kan redogöra för sammanhang själv samt visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar

Tk
Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och förklara - vardagliga lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beskriva och förklara - stabila och hållfasta konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Utveckla
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Konstruera
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Bidra till arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonemang kring utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Resonemang kring för- och nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: