👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner, syror, baser

Skapad 2020-08-25 17:58 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Kemi
Varför blir det varmt när en eld brinner? Hur kan träd skapa sin egen mat? Vad är det som gör att järn rostar? Varför smakar en citron surt? Varför bubblar det när man blandar bakpulver med en syra? Det är några frågor du kommer att svara på när vi är klara med området!

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

Efter avslutat område är målet att du vet mer om

 •  vad en kemisk reaktion är.
 • reaktionen förbränning.
 • reaktionen fotosyntes.
 • reaktioner mellan metaller och luftens syre (järn rostar, koppar ärgar).
 • vad som menas med en syra och vad som händer i vatten om man häller en syra i det.
 • vad som menas med en bas och vad som händer i vatten om man häller en bas i det.
 • hur man kan undersöka om ett ämne är en syra eller en bas.
 •  vad som skall finnas med i en planering av en undersökning: Syfte, hypotes, materiellista, metod.
 • vad man antecknar under tiden man gör en undersökning: Anteckna vad man gör och vad man ser.
 •  vad som skall finnas med i en laborationsrapport och hur man använder planeringen och sina anteckningar för att skriva laborationsrapporten.
 • varför planeringar och laborationsrapporter behövs i vetenskapliga undersökningar.

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom

 • Gemensamma genomgångar och läsning av texten i Gleerups digitala kemibok
 • Filmer
 • Diskussioner och begreppsträning i par/ grupp
 • Laborationer (praktiskt arbete, rapportskrivande och planering av laborationer)
 • Arbeta med instuderingsfrågor

 

 • Bedömning

  Jag kommer att bedöma din förmåga att diskutera och redogöra för innehållet i de konkretiserade målen, både i ett skriftligt test och muntligt.

  Jag kommer också att bedöma din förmåga att planera, genomföra och dokumentera ett experiment.

  Detta kommer du att få visa genom ditt praktiska arbete med undersökningar och experiment, samt i dina labbrapporter och dokumentationer i NO-boken.

Uppgifter

 • Läxa kemi v 40-41

 • Kemiprov; kemiska reaktioner

 • Kemiprov; kemiska reaktioner

 • Läxa v 40-41

 • Träna kemi på Elevspel

 • Träna kemi på Elevspel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6