Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good stuff - Engelska åk 4

Skapad 2020-08-25 21:13 i Grindskolan Norrtälje
På engelskan kommer vi att arbeta med boken Good stuff.
Grundskola 4 Engelska
Vi arbetar bland annat med boken Good Stuff 4. Textboken är tematiskt uppbyggda med teman, som t.ex. family & friends, clothes, pets, hobbies, holidays och sports. Texterna består till stor del av dialoger där du lär dig användbara vardagsfraser.

Innehåll

Good stuff 4

Under 4:an kommer vi bland annat att arbeta med boken Good stuff. Textböckerna är tematiskt uppbyggda med innehåll som t ex  family, friends, clothes, pets, hobbies, holidays och sports, blandas med roliga och användbara dialoger där eleverna får träna modern vardagsengelska. Böckerna innehåller även berättade texter, dikter, rim och ramsor.

Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Konkreta mål

Du ska:

 • kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i textbook och workbook.
 • kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
 • kunna skriva enkla meningar på engelska.
 • kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska.

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa enkla texter, främst från Good stuff men även annat innehåll.
 • Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
 • Skriva enkla texter av olika slag (t ex beskrivningar, dialoger, brev).
 • Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, enskilt och i talkör, sånger osv.)
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
 • Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser tillsammans.

Bedömning och redovisning av förmågor

Under läsåret kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:

 • prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen på engelska.
 • förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse)
 • förstå innehållet i en engelsk text
 • kunna skriva meningar på engelska
 • kunna samtala (ställa frågor och svara på enkla frågor) på engelska

Bedömningen sker löpande under engelsklektionerna och även med hjälp av diagnosmaterialet från Good Stuff.

Uppgifter

 • Inlämning glosor v 48

 • Inlämning glosor v 48

 • Inlämning glosor v 47

 • Inlämning glosor v 47

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: