Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2020-08-26 08:18 i Gredelby förskola Knivsta
Förskola
Naturvetenskapligt arbetssätt Gredelby förskola 3-5 år

Innehåll

Utbildning ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Lpfö18 

 

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att:

 • Vistas i och få uppleva, skog natur och våra närområden. 

 • Komma nära och vara i relation till det som lever. 

 • Få en relation till det som lever. 

 • Uppleva undersöka och diskutera årstidsväxlingar 

 • Ta del av och tillägna sig kunskap kring växterträd och djur i närmiljön. 

 • Utforska beskriva och pröva olika naturvetenskapliga fenomen och enkla kemiska processer med olika uttrycksformer. 

 • Samtala om naturvetenskap. 

 • Få förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp samt hur människan och samhälle påverkar varandra. 

 • Ställa frågor och samtala om naturvetenskap. 

 

Hur:

 • Estetiska läroprocesser 

 • Undersökande arbetssätt. 

 • Regelbunden vistelse i skog och natur i våra närområden. 

 • Tillgång till naturmaterial 

 • Litteratur 

 • Material till experiment 

 • Samtal om fysiska fenomen 

 • Använda naturvetenskapliga begrepp 

 • Tillgång till digital teknik såsom webbägg och lärplatta

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: