Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året med finskan

Skapad 2020-08-26 08:43 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F Modersmål
Läsårsplanering för åk 4. - 5.

Innehåll

 Syfte:

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·       förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

·       reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och

·       reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status.

 

Konkreta mål:

• Du kan ha samtal om vardagliga saker. Du kan berätta om dina tankar och åsikter samt argumentera kring olika saker.

• Du kan göra en muntlig presentation och använda hjälpmedel (bild, text, ljud) på ett vettigt sätt.

 • Du får ett större ordförråd och har förståelse för ordets nyanser och värdeladdning.

• Du kan grundläggande stavningsregler och grammatik och visar att du kan använda dessa kunskaper när du skriver texter.

• Du kan läsa olika typer av texter och förstå det du har läst. Du kan sammanfatta innehållet.

• Du kan hitta det viktigaste innehållet i faktatexten.

• Du kan tolka innehållet i en berättande text.

• Du kan skriva olika typer av texter.

Du kan använda något hjälpmedel för översättning.

 

• Du har en uppfattning om sverigefinnarnas historia och några samhällsfrågor som rör dem i dagens Sverige. Du har bekantat dig med finsk och sverigefinsk kultur.

 

 

 Du jobbar med…

LYSSNA OCH TALA

 

 

 

• Samtal om vardagsnära saker.

Våga prata. Ställa frågor, beskriva, argumentera. Hur gör man om man inte hittar ord?

 

• Muntliga presentationer.

Vi väljer ämnet tillsammans och tränar på att använda hjälpmedel,    t. ex. stödord och Power Point.

 

LÄSA OCH SKRIVA

 

 

• Berättande och faktatexter.

Hur skriver man olika typer av texter?

 

 • Förstå innehållet och tolka texternas budskap.

 

• Finskans struktur och stavningsregler enligt dina och gruppens behov.

 

• Vilka hjälpmedel finns? Ordböcker och digitala hjälpmedel.

 

TEXTER

 

 

 

 Berättande och faktatexter från olika medier.

 

• Identitetsfrågor.

 

• Texter från olika tid och plats.

 

• Texter som har med finska och sverigefinska kultur och traditioner att göra.

 

ORD och

BEGREPP

 

 

 

• Nya ord och begrepp.

 

• Ord som har med vår kultur och traditioner att göra, t. ex högtider.

 

• Vissa ord förknippas med positiva eller negativa saker. Ord bär med sig s.k. nyanser.

 

• Vad är talspråk och skriftspråk? Likheter och olikheter.

 

KULTUR

 

 

 

• Vilka är sverigefinnar? När och varför kom finnar till Sverige.

 

• Sverigefinska tv-program, musik och film.

 

• Hur lever sverigefinnar i dag?

 

 

 

Material vi använder:

Läroböcker och annat material enligt din nivå.

Berättande böcker, texter, sånger och filmer.

Olika typer av texter från internet.

Olika spel.

Digitalt:  Ekapeli Sujuvuus, Kirjakuja, UR-skola, Papunet, Yle Areena, barnfilmer,

                Quizlet samt läromedelseriernas egna digitala övningar.

 

Bedömning:

Ditt lektionsarbete är viktigast.

Muntliga och skriftliga uppgifter och presentationer.

Hemläxor.

Prov och mindre test.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: