Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 2020-2021

Skapad 2020-08-26 08:43 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Du kommer att förbättra din läsning på kurdiska. För att få lyft på din läsning ska vi även utveckla läs strategier; att ställa frågor, på raderna , mellan raderna och bortom raderna. VT20
Grundskola F – 5 Modersmål
Du kommer att förbättra din läsning på kurdiska. För att få lyft på din läsning ska vi även utveckla läs strategier; att ställa frågor, på raderna , mellan raderna och bortom raderna.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen


Mitt syfte med undervisnigen är att du ska få mer självförtroende för din läsning i kurdiska.
Du ska kunna skilja kurdiska bokstäverna från svenska bokstäver för att få mer lyft i din läsning.

Förmågor som vi ska utveckla

  • Utvecla din förmåga att läsa på kurdiska.
  • Utveckla din förmåga att skriva på kurdiska.
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll som vi ska studera

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.. 
  • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  • Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Delmål

En matris finns det längst ner.

Läsförståelsestrategi

Vad handlar boken "Lilla Farbror" om?
Kan du sammanfatta och återberätta boken?
Vi diskuterar och försöker gissa betydelsen av svåra ord och begrepp, tittar på ord böcker.
Frågor om boken; Frågor på raderna, frågor på mellan raderna och frågor bortom raderna.

Aktivitet

Du kommer att jobba med;
Boken "Apoyö Hurik" ( Den lilla Farbror)
Du kommer att skriva ner ord och begrepp i ditt skrivhäfte som jag har skrivit på tavlan. Vi diskuterar om dessa ord och begrepp, tittar på ordböcker, hittar betydelsen, pratar om dg och översättar dem till svenska.
Vi kommer att jobba med svåra speciella kurdiska ljuds(xw, uttal, betoning och sats melodi för att göra sig förståd.
Jag kommer att läsa högt.
Du kommer att läsa den kapitel du lyssnat högt för gruppen,kompisen ,läraren.
Du kommer att ställa fågor till din kompis/grupp  fågor på raderna,frågor mellan raderna och  frågorbortom raderna.
Du kommer att få möjligheten att läsa sagan både tyst och högt.
Du kommer att återberätta sagan med dina egna ord,

Vi kommer att diskutera om bokens budskap.

 

Arbetsformer

Vi kommer att jobba enskilt, parvis och gruppvis.

Stödverktyg

Boken om Lilla Farbror.

ITK (projektor, mobil,gogelöversatt, dator)

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

Jag kommer att färglägga  i UNIKOM  på din LPP"s delmål som jag bedömer du har klarat.
Jag kommer att prata med dig om ditt nästa delmål och hur du ska jobba med den.

Elevens självreflektion-din reflektion av lärandet kommer att ske på följande vis

Efter varje lektion;
Du kommer att skriva ner vad du har lärt dig. (Ord, begrepp,läsförståelse strategier.osv)
Vi kommer att prata om lektionen hur det var? hur kan det bli bättre?
Du ska på Unikom måla det delmål du tycker du har klarat och vet vad nästa steg är.

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

Matriser

Ml
Reviderad LPP-mall 2012-2013

Begreppsförståelse
Förmågeutveckling
Material
Delmål 1
Du känner till begreppen läsförståelse strategin; frågor på raderna, frågor på mellan raderna, frågor bortom raderna
-Tränar läsförståelse strategin. -Blir säkrare i uttalet av speciella ljuden och tecknen i kurdiskan. (X,W,Z,F,V, Q,J,,Û ,Ç,XW,Ş,Î, ) -Blir säkrare i att urskilja mellan bokstäver som har samma form, men olika ljud i modersmålets alfabet och i det svenska alfabetet. Läser en kapitel av boken med lärarhjälp.
Boken om lila farbror. Çîroka Apoyê Hûrik. Skriv häfte, penna sudd.
Delmål 2
Du böjar använda begreppen frågor på raderna, frågor på mellan raderna, för att förstå texten bättre.
-Tränar läsförståelse strategin. (Att ställa frågor: frågor på raderna.) -Blir säkrare i uttalet av speciella ljuden och tecknen i kurdiskan. (X,W,Z,F,V, Q,J,,Û ,Ç,XW,Ş,Î,) -Kan urskilja mellan bokstäver som har samma form, men olika ljud i modersmålets alfabet och i det svenska alfabetet. -Blir säkrare att läsa och återberätta.
Boken om lila farbror. Çîroka Apoyê Hûrik. Skriv häfte, penna sudd.
Delmål 3
Du böjar använda begreppen frågor på raderna, frågor på mellan raderna, frågor bortom raderna för att förstå texten bättre. Du kan hitta frågor på raderna, frågor mellan raderna i boken och kan svara på frågorna.
Använder läsförståelse strategin Ställer frågor. (Frågor på raderna, frågor mellan raderna.) -Kan uttala av speciella ljuden och tecknen i kurdiskan.(X,W,Z,F,V, Q,J,,Û ,Ç,XW,Ş,Î,.) -Kan urskilja mellan bokstäver som har samma form, men olika ljud i kurdiskans alfabet och i det svenska alfabetet. (E,C,J,I,X,Z) -Läser och återberättar en kapitel av boken.
Boken om lila farbror. Çîroka Apoyê Hûrik. Skriv häfte, penna sudd.
Delmål 4
Du böjar använda begreppen frågor på raderna, frågor på mellan raderna, frågor bortom raderna för att förstå texten bättre. Du kan hitta frågor på raderna, frågor mellan raderna och kan jämföra någonting eller någon från boken med dig eller med någon, något som du känner till.
Använder läsförståelse strategin Ställer frågor. (Frågor på raderna, frågor mellan raderna, bortom raderna) -Kan uttala av speciella ljuden och tecknen i kurdiskan.(X,W,Z,F,V, Q,J,,Û ,Ç, XW, Ş, Î,.) -Kan urskilja säkert mellan bokstäver som har samma form, men olika ljud i kurdiskans alfabet och i det svenska alfabetet. (E,C,J,I,X,Z) -Läser och återberättar boken med god flyt.
Boken om lila farbror. Çîroka Apoyê Hûrik. Skriv häfte, penna sudd.
Delmål 5
Du böjar använda begreppen frågor på raderna, frågor på mellan raderna, frågor bortom raderna för att förstå texten bättre. Du kan hitta frågor på raderna, frågor mellan raderna och kan jämföra någonting eller någon från boken med dig eller med någon, något som du känner till. Du diskuterar bokens innehåll med gruppen/läraren.
-Använder läsförståelse strategin. -Kan urskilja säkert mellan bokstäver som har samma form, men olika ljud i modersmålets alfabet och i det svenska alfabetet. -Läser olika slags längre texter med relativt gott flyt och återberättar. Använder läsförståelse strategin.
Boken om lila farbror. Çîroka Apoyê Hûrik. Skriv häfte, penna sudd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: