Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skärbräda - T/M

Skapad 2020-08-26 09:07 i Drottningdals skola Norrtälje
Grundskola 5 Slöjd
Eleverna ska sammanfoga en skärbräda i olika typer av träslag med hjälp av sammanfogningstekniken- Att stavlimma.

Innehåll

SKÄRBRÄDA

Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillverka en skärbräda med tydligt användningsområde. På så sätt ska undervisningen bidra till att utveckla tekniken att sammanfoga delar av olika trämaterial.

Sl

- Syfte formge och framställa föremål i olika trä material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Syfte motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Centralt innehåll:

- Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

- Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- eller tredimensionella skisser, modeller, hur de kan läsas och kopplas till matematiska beräkningar.

Genomförande:

Under terminen kommer vi att jobba med olika trädslag och hur vi sammanfogar dessa samt öva handhavande av olika verktyg.  

Konkreta mål: Du ska tillverka en skärbräda av olika trädslag. Vi kommer arbeta med att utveckla olika hantverkstekniker; hyvling, sågning, borrning, sammanfogning genom pluggning samt ytbehandling.

Bedömning: Slöjdarbetets olika delar: överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. 

Undervisning: Vi kommer att diskutera under framställningen Vad? Varför? Hur?

Matriser

Sl
Skärbräda T/M åk 5

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: