Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och läsförståelse år 5

Skapad 2020-08-26 10:15 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Att läsa och förstå det man läser är nyckeln till ny kunskap!

Innehåll

 

Arbete med olika läsförståelsetexter och uppmärksamma olika lässtrategier.
Svara på tillhörande frågor, på raderna, mellan raderna och bortom raderna, muntligt och skriftligt.

Läsning med boksamtal. Parläsning. Tvillingläsning.

Upprepad läsning av so/no- samt skönlitterära texter för ökat läsflyt och ökad läsförståelse.

Högläsning med samtal kring den gemensamma upplevelsen av läsningen.

Lyssna på Barnradioavsnitt med samtal kring ord och innehåll.

Bedömning:

Legilexi används för en kartläggning av läsförståelse, språkförståelse och även läshastighet vid två tillfällen under ht.

Läsförståelsen kommer att bedömas med skriftliga/muntliga övningar kring det lästa.

Tidsplan / Lektionsplanering:

ht-20, v. 34-51

Begreppslista:
lässtrategier, på raderna, mellan raderna, bortom raderna

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: