Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - återberättande text i årskurs 4 v. 36-43

Skapad 2020-08-26 10:44 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Återberättande text
Grundskola 4 Svenska
Varje dag berättar du om saker som du varit med om. Ofta gör du det genom att skriva eller tala. När du återberättar om något du själv varit med om är det viktigt att berätta allt i rätt ordning för att den som läser eller lyssnar ska förstå vad du menar. I detta avsnitt får du öva på att återberätta i tal, skrift och att läsa återberättande text.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

 Du ska få träna på att utveckla förmågan att läsa och skriva återberättande texter, samt återberätta muntligt om händelser du var varit med om.  Du ska också träna på att förstå hur en återberättande text är uppbyggd.

Hur ska du arbeta?

 Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika återberättande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att återberätta skriftligt och muntligt om något som hänt, som du läst eller sett.

- planera en återberättande text genom att använda dig av stödord/nyckelord och tidsord.

 

Hur vi arbetar 

- gemensamma genomgångar

- arbete i boken både självständigt samt i par

- diskussioner i grupp och i par

- skriftliga uppgifter som lämnas in

- muntlig redogörelse

 

Vad ska du lära dig?

 

 

2. Hur det ska bedömas? 

- skriftlig uppgift som lämnas in

- observationer under lektioner i hur du arbetar med dina arbetsuppgifter

- observationer i hur aktivt du deltar i diskussioner

 

3. Vad är det som bedöms? 

- det du gör under lektioner i diskussioner samt skriftliga övningar

- den skriftliga inlämningsuppgiften - återberättande text

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva en återberättande text - en händelse eller ögonblick

Bedömningsmatris av återberättande text

Godtagbara kunskaper
Relativt god kunskap
Mycket god kunskap
Når ej kravnivån
Helhetsbedömning
Texten är begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Texten är relativt tydlig. Texten är relativt väl kopplad till uppgiften.
Texten är tydlig. Texten är väl kopplad till uppgiften.
Innehåll
-Du återger ett ögonblick eller en händelse. -Texten har en tydlig handling med början, mitt och slut (röd tråd)
Begripligt innehåll.
Relativt tydligt innehåll.
Tydligt innehåll.
Struktur
-Din text har en rubrik -Du beskriver händelserna i kronologisk ordning. -Texten är uppdelad i stycken.
I huvudsak fungerande struktur.
Relativt väl fungerande struktur.
Väl fungerande struktur.
Språk
-Du har ett varierande språk -Din text innehåller tidsord (tex. sedan, när, efter, då, på morgonen, klockan fem). -Du använder verb i preteritum (dåtid)
Viss språklig variation.
Förhållandevis god språklig variation.
God språklig variation.
Skrivregler
-Börjar meningarna med stor bokstav. -Slutar meningarna med rätt skiljetecken, (stor bokstav i början av mening/egennamn, punkt, frågetecken mm) -Du stavar det flesta ord rätt.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: