Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia för åk 4 - Vikingatiden och medeltidens början

Skapad 2020-08-26 10:29 i Elmsta skola Norrtälje
Planering för arbetsområdet Vikingatiden i historia
Grundskola 4 Svenska Historia
Du får lära dig om hur man kan dela in historien i perioder och vad historia är. Du får också studera vikingatiden och övergången till det som vi kallar medeltiden.

Innehåll

Vikingatiden och medeltidens början

1. Vikingatiden och medeltidens början

- begreppet historia

- olika tidsperioder

- vikingatiden

- Sveriges kristnande

- Sveriges enande

- medeltiden i Europa

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa texter och se filmer som berör arbetsområdet. Du får delta i diskussioner och muntliga genomgångar, samt arbeta självständigt med olika uppgifter.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna, hur väl du utför dina uppgifter och ditt deltagande i diskussioner och genomgångar. Du kommer att få visa att du lärt dig det som krävs genom en skriftlig kunskapskontroll.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till begreppen stenålder, bronsålder och järnålder och kan förklara vad som skiljer dem åt.

- Du skall kunna förklara varför vi i Skandinavien har en tidsperiod som kallas vikingatiden.

- Du skall kunna något om de länder som vikingarna besökte och vad de gjorde där.

- Du skall kunna ge exempel på hur vi än idag kan se spår efter vikingatiden i vårt land.

- Du skall kunna ge en förklaring till varför vikingatiden slutade.

- Du skall veta hur det gick till när Sverige blev ett rike.

- Du skall känna till något om den tidiga medeltiden i Europa och hur idéerna därifrån spred sig till Sverige.

7. Bedömningsmatris

Se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Vikingatiden och tidig medeltid

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Tidsperioder
- Begreppen stenålder, järnålder och bronsålder
Du har grundläggande kunskaper om hur man kan dela in historien i tidsperioder.
Du har goda kunskaper om hur man kan dela in historien i tidsperioder.
Vikingatiden
- Vad utmärker denna tidsperiod?
Du kan beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder och vad som gör att vikingatiden räknas som en egen ”tid”.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och vad som gör att vikingatiden räknas som en egen ”tid”.
Resor till andra länder
- Vikingarna som handelsmän, plundrare och nybyggare
Du kan beskriva något om vikingarnas resor och vilka områden de besökte, vad de handlade med och hur detta påverkade deras kontakt och kunskap om människor i andra länder.
Du kan beskriva vikingarnas resor och vilka områden de besökte, vad de handlade med och hur detta påverkade deras kontakt och kunskap om människor i andra länder.
Att leva på vikingatiden
Du kan dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor förr och för då enkla resonemang kring hur arbetet fördelades och hur man skaffade mat.
Du kan dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor förr och för då utvecklade resonemang kring hur arbetet fördelades och hur man skaffade mat.
Spår av vikingatiden
Du kan visa på enstaka spår av vikingatiden i vår tid, t ex namn på orter och i våra traditioner.
Du kan visa på spår av vikingatiden i vår tid, t ex namn på orter och i våra traditioner.
Sveriges kristnande
- Orsak och konsekvens
Du visar att du har grundläggande kunskaper om hur Sverige kristnades och vilka konsekvenser det fick för samhället.
Du visar att du har goda kunskaper om hur Sverige kristnades och vilka konsekvenser det fick för samhället.
Sverige blir ett rike
- Orsak och konsekvens
Du visar att du har grundläggande kunskaper om hur Sverige blev ett enat rike och vilka konsekvenser det fick.
Du visar att du har goda kunskaper om hur Sverige blev ett enat rike och vilka konsekvenser det fick.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: