Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 20 PP Geografi - Kartan och globen

Skapad 2020-08-26 10:51 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Geografi
Ett arbetsområde i geografi där du lär dig mera om globen och världskartan.

Innehåll

Vår jord är en globformad yta som vi lever på. Eftersom globen ständigt roterar runt sig själv och runt solen, påverkas vi genom att vi upplever nätter och dagar, olika klimattyper och vegetation.

Med hjälp av tänkta linjer och koordinationssystem gör vi det lättare för oss att hitta på jorden och peka ut bestämda platser.

När vi avbildar jordglobens yta skapar vi kartor. Dessa kan se olika ut och ha olika användningsområden.

I detta arbetsområde inom geografin ska du få undersöka för att kunna förklara:

·      årstider, natt och dag.

·      varför klockan är 17:00 här och 20:00 på en annan plats.

·      varför det skapas ebb och flod.

·      hur man använder gradnätet.

·      varför det är svårt att göra kartor av en glob.

·      vilka olika sorters kartor det finns och vad de kan användas till.

Du kommer också att öka på dina namngeografiska kunskaper.

 

Övergripande ämnesmål för geografi åk 7-9 enligt Lgr11

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. 

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

 

Ur det centrala innehållet för geografi åk 7-9, Lgr11

  • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

·       Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat.

 

·     Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Förmågor kopplade till kunskapskrav och konkretisering av dessa i arbetsområdet

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Aspekt 1

Begreppsförmåga

Att kunna använda geografiska begrepp när du talar, lyssnar, läser och skriver

Centrala ord och begrepp i begreppslistan

Aspekt 2

Fakta, undersöka och dra slutsatser.

Att kunna undersöka med hjälp av globen, kartor och diagram.

Visa kunskaper, läsa av och förklara. 

 

Dygn och årstider

Tidszoner

Gradnätet

Olika typer av kartor

 

Aspekt 3

Kunskaper om världsdelarnas namngeografi

Att känna till lägen och storleksrelationer på några utvalda geografiska objekt

(hav, berg, floder, länder etc)

Geografiska platser som du tar reda på, markerar på kartor och befäster.

Arbetsmaterial:

Geografiboken s. 8-21 Om du vill lyssna på texten: gå in i skolportalen- inläsningstjänst- och sök upp SOS geografi 7- lägg i din bokhylla.

Studifilmer som du kan se om du öppnar upp en annan flik och går in i skolportalen – klickar på studi – går tillbaka till  classroom fliken och klickar på länken till studifilmen.

Kartor och bilder som jag lägger ut i classroom.

Blindkartor som jag delar ut. Häfte med centrala ord och begrepp som jag delar ut samt finns i pdf i classroom.

 

Tisd

40 min

Ons

50 min

Tors

65 min

Fre

45 min

34

Andra uppstarts-aktiviteter.

Andra uppstarts-aktiviteter

Presentation av läsårets SO -arb.områden.

 

Material: böcker, mappar, kartor, ord- och begreppslista,

classroomkod

 

Vad är fakta?

Vad är resonemang?

 

Jordens rotation och jordaxelns lutning.

 

Jordens tänkta linjer

 

 

 

35

Jordens rotation och jordaxelns lutning.

 

Jordens tänkta linjer

Namngeografi: kartorna över

Haven, Afrika, Asien

Läxa: ord nr 1-18 + s 8-12 i geoboken

 

Namngeografi forts.

 

 

Namngeografi.

Haven, Afrika och Asien ska vara klara och befästa i slutet av lektionen.

 

36

Namngeografi:

Kartorna över Nord- och Sydamerika samt Oceanien

Namngeografi:

Kartorna över Nord- och Sydamerika samt Oceanien

Namngeografi:

Kartorna över Nord- och Sydamerika samt Oceanien ska vara klara och befästa i slutet av lektionen.

Gradnätet

37

Gradnätet repetition

 

Att projicera globen på en karta

Tolka och arbeta med topografiska och tematiska kartor

Läxa: ord  nr 19- 27 + s 14-20 i geoboken

 

Tolka och arbeta med topografiska och tematiska kartor

Tolka och arbeta med topografiska och tematiska kartor

38

Repetera och träna inför onsdagen och torsdagens bedömnings-

uppgifter

Test på namngeografi, aspekt 3.

 

Kartorna: haven, Afrika, Asien, Nord- och Sydam. samt Oceanien

Test på begrepp, fakta och undersökning, aspekt 1 och 2.

 

Ord nr 1- 27 + s 8-20 i geografiboken.

Titta också på googlepresentationerna i classroom.

Rättning och självbedömning.

 

 

 

Bedömning

Vi kommer att dela upp bedömningen på två tillfällen: onsdag och torsdag v 38 På onsdagen visar du dina namngeografiska kunskaper och på torsdagen dina förmågor att undersöka och tolka globen och kartor. För kunskapskrav: se UNIKUM-matris.

 

Matriser

Ge
ht 20 Geografi - Globen och kartan

F
E
C
A
Begreppsförmåga
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka och tolka
Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Kunskaper
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: