Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet och årstider / Pergala rojê û demsalên gerê.

Skapad 2020-08-26 10:56 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F – 5 Modersmål
Detta är en planerings för FK - ÅK 5 VÅR Termin 2019, modersmål Kurdiska kurmanji. Här kommer jag att beskriva de arbetsområdena jag arbeta med. I denne här terminen ska vi försöka att praktisera de metoderna vi har lärt i korset läslyftet, och hur ska vi praktisera läslyftmetoder med våra elever. I denne terminen ska vi jobba mest med faktatexter.

Innehåll

Vi ska arbeta med 

 1. Lära kurdiska alfabetet
 2. Val av faktatexter, årstider, veckodagar och sagor.
 3. Läsning av texter
 4. Samtal om text
 5. Kolla på film 
 6. Skriva text
 7. Läsförståelsestrategi 
 8. Hörförståelse
 9. Diskussioner
 10. Grupparbeta 
 11. Individuell arbete 

Navên gerstêrikan (Planeter): Tîr, Gelawêj, Erd, Behram, Berçîs, Keywan Ûranûs û Neptûn.

 

Guhdariya vê dersê biken, da bizanin gerstêrika me çawa ye.

 

Erd û Atmosfer: Tebeqeyên atmosferê: Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer, Ekzosfer, Lyonosfer û Manyetosfer.

 

Demên salê: Em dizanin ku çar demsal hene: Bihar, Havîn, Payiz û Zivistan.

Heftî jî heft roj in: Duşem, Sêşem, Çarşem, Pêncşem, În/Înî, Şemî û Yekşem

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet
  Gr lgr11
 • samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och
  Gr lgr11
 • hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: