Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

arabiska åk 4-6

Skapad 2020-08-26 10:58 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Planering och bedömningsunderlag för modersmål arabiska.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Arabiska اللغة العربية

Innehåll

  

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...


•   att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 •  att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta,

•   beskriva och förklara samt motivera sina åsikter att
 hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som  •att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor...

•  att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer.

 

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

Dessa förmågor tränar vi genom att:

skriva egna texter av olika slag (t.ex. faktatexter, berättelser…)

tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

läsa olika texter  (t.ex. skönlitterära, faktatexter, sagor och texter från läroboken, andra elevers texter…)

träna på skrivandet, genom att skriva olika  lätt uppsatser och egna berättelser .
utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) och göra jämförelser med svenska 

Undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.
Vi kommer bedöma

 

Din muntliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktivt du deltar i undervisningen och hur du kommunicerar med andra.
Din förmåga att förstå innehållet i en text
Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår
Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal
Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte, samt situationer
Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
MODERSMÅL kunskapskrav

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6
 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
E
C
A
 • Ml  1-3
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
 • Ml  1-3
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Ge¬nom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: