Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska

Skapad 2020-08-26 11:09 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
vi ska jobba med att förstärka ordförråd på arabiska samt jobbar vi med synonymer, motsatser. vardagliga ord,familjen, natur och vädret.
Grundsärskola 4 – 5 Modersmål
arabiska

Innehåll

Mål

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Elevens lärande och utveckling

Eleven får möjlighet att uttrycka sig muntligt och skriftligt.
Får möjlighet att utveckla sina kunskaper när elevern översätter mellan språken.

Undervisningen och arbetsformer

Vi jobbar med spel och hitta rätt ord till rätt bild.
Vi ska blanda båda hög, tyst och enskild läsning.

bedömning

Deltar i samtal och diskussion, samt hur aktiv du är under lektioner.
Lämna in dina läxor och arbeten under terminens gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: