Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året med finskan

Skapad 2020-08-26 11:23 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F Modersmål
Läsårsplanering för åk 4. - 6. / Spår 2

Innehåll

           Syfte:

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·       förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

·       reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och

·       reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status.

 

           Konkreta mål:

 

• Du vågar prata finska.

• Du förstår vanliga ord, frågor, fraser och meningar när man pratar tydligt och långsamt        (t. ex. instruktioner i klassrummet).

• Du kan berätta om vardagliga saker och händelser så att lyssnaren kan förstå dig.

• Ditt ordförråd växer.

• Du kan grundläggande stavningsregler och grammatik och visar att du kan använda dessa kunskaper när du skriver texter.

• Du kan läsa och förstå enkla texter.

• Du kan skriva enkla texter.

• Du kan använda något hjälpmedel för översättning.

• Du har en uppfattning om sverigefinnarnas historia och några samhällsfrågor som rör dem i dagens Sverige. Du har bekantat dig med finsk och sverigefinsk kultur.

  

UNDERVISNING:

 

 

 

 

Du jobbar med…

 

LYSSNA OCH TALA

● Hur kan man underlätta lyssnandet och förstå bättre?

 

● Vad gör man när man inte hittar ord?

 

Finskt uttal.

 

● Dialog och samtal om vardagliga saker.

 

● Olika spel, lek, sånger, tv-program osv.

 

 

LÄSA OCH SKRIVA

 

Läsa, förstå och tolka enkla texter.

 

● Skriva olika typer av enkla texter.

 

● Grammatik och stavningsregler enligt dina och gruppens behov.

 

TEXTER

 

● Texter från din lärobok.

 

● Enkla bilderböcker, dikter, sagor, sånger.

 

● Enkla instruerande och beskrivande texter.

 

ORD OCH BEGREPP

● Nya ord och begrepp från olika temaområden.

 

● Ord som har med vår kultur och traditioner att göra, t. ex högtider.

 

● Olika fraser och tilltalsord. När och hur använder man dem?

 

 

KULTUR

 

• Vilka är sverigefinnar? När och varför kom finnar till Sverige.

 

• Sverigefinska tv-program, musik och film.

 

• Hur lever sverigefinnar i dag?

 

 

Material vi använder:

Läroböcker och annat material enligt din nivå.

Berättande böcker, texter, sånger och filmer.

Olika typer av texter från internet.

Olika spel.

Digitalt t. ex.  Quizlet, Puhutaan, Digital Dialects, You tube, läromedelseriernas egna digitala övningar, Ekapeli, UR-skola, Papunet, Yle Areena, barnfilmer osv.

 

Bedömning:

Ditt lektionsarbete är viktigast.

Muntliga och skriftliga uppgifter och presentationer.

Hemläxor.

Prov och mindre test.

 

                .

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: