Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal kap 1 Prio, 8D Ht 20

Skapad 2020-08-26 11:38 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Matematik
Efter detta område ska du kunna - Addera och subtrahera negativa tal - Multiplikation och division med negativa tal - Potenser samt multiplikation och division med potenser - Kvadratrötter - Stora och små tal med tiopotenser - Prefix och gällande siffror

Innehåll

 

Vecka

Områden

Sidor ”vanliga”

Sidor ”häfte/arbetsboken

 

35

 

·       Negativa tal

·       Addition och subtraktion med negativa tal

8 – 10

11 – 14

 

6 – 8

9 – 11

36

 

 

·       Multiplikation och division med negativa tal

·       Potenser

 

15 – 18

20 – 22 12 – 13

14

37

 

·       Multiplikation och division med potenser

·       Kvadratrötter

23 – 25

26 – 27

 

15

17

38


 

·       Stora och små tal med tiopotenser

·       Prefix och gällande siffror


    

28 – 31

32 – 35


18 – 20

21 – 22

 

 

 

39

 

 

 

 

·       E-prov/Kapiteltest

·       Fördjupning/repetition

 

 

 

Repetition (Basläger)

40 – 41

Blandade uppgifter (gröna)

232Fördjupning
(Höghöjd)

42 – 43

Blandade uppgifter

(Blå och röda)

232 – 233

 

40

 

 

 

 

·       Fördjupning/repetition

 

·       Prov

  

 

Repetition (Basläger)

40 – 41

Blandade uppgifter (gröna)

232Fördjupning
(Höghöjd)

42 – 43

Blandade uppgifter

(Blå och röda)

232 – 233

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

·        Gemensamma genomgångar

·        Enskilt arbete

·        Gruppdiskussioner

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris matematik åk 7-9 HT-20

Ännu inte visat godkända kunskaper
E
C
A
Formulera och lösa problem
  • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp och uttrycksformer
  • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer.
Metoder och beräkningar
  • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
  • Ma
  • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang kring begrepp och redoovisningar
Eleven kan föra enkla resonemang hur de matematiska begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan föra enkla resonemang hur de matematiska begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som för resonemangen framåt.
Eleven kan kan föra enkla resonemang hur de matematiska begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: