Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Magic 6a v.34-45

Skapad 2020-08-26 11:50 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 6 – 0 Engelska
Planering för engelska i klass 6A fram till novemberlovet.

Innehåll


Skolområde östra, Fjälkinge skola

Pedagogisk planering – Engelska 6A Vecka:34-43 ht 2020

Konkreta mål
Eleven ska utveckla sin förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal
förstå och tolka innehållet i talad engelska
förstå och tolka innehållet i olika slags texter
formulera sig och kommunicera i skrift

Bedömning
Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

  • tala engelska och delta muntligt (enskilt, i par och i grupp)
  • förstå talad engelska (lärare, digital text, och filmen Goal)
  • förstå muntlig och skriftlig instruktion
  • förstå och använda nya ord och fraser
  • läsa och översätta texter
  • skriva nya ord/fraser och texter
  • göra skriftliga uppgifter i bl.a. workbook

 

Dokumentation
Omdöme i form av en matris och i Unikum vid terminens slut.

Arbetsgång

Vecka 34
Fredag: SpeeddatingTalövning två och två. Titta på planeringen. Lyssna och översätt TB s.8-10.

Vecka 35
Tisdag
: Lyssna på TB s.8-10. Lästräna i par. Gör WB p.4-5.
Torsdag
: WB hörövning 6:A. Lästräna i par. WB p.7-9.
Fredag: Förhör av läsläxan. Glosförhör. Gör klart WB till p.9. Lämna in boken för rättning. Träna am/are/is på kimstudies.
www.kimstudies.com writing-good things to know- am/are/is
Läxa till fredag: Läsläxa: TB s.8-10.Träna skriva orden på s.8-10 så du kan stava minst 15. Glosorna kan även tränas digitalt på
www.glosor.eu WB s.4-9 ska vara klart.

Vecka 36
Tisdag: Göra gammalt NP Läsförståelse
Torsdag: Göra gammalt NP Hörförståelse (WB Talövning p.10:1.)
Fredag
: Introducera boken ET. Läsa E.T. s.1-9.
Gör uppgifter ”Activities 2” Genomgång av svaren.
Läxa till fredag: Om du varit i skolan är det ingen läxa denna vecka
J (Du ska ha läst E:T s.1-9 och gjort Activities 2)

Vecka 37
Tisdag: Läs E.T. s.12-19. Gör uppgifter ”Activities 3”
Torsdag: Läs E.T. s.22-29. Gör uppgifter ”Activities 4”
Fredag
: Läsgrupper E.T. s.32-37. Gör uppgifter ”Activities 5”
Läxa till fredag: Om du varit i skolan är det ingen läxa denna vecka
J
(Du ska ha läst klart kapitel till s.37 och gjort Activities 3-5.)

Vecka 38
Tisdag: Läsgrupper E.T. s.40-47. Gör uppgifter ”Activities 6”
Torsdag:
Läsgrupper E.T. s.50-55. Träna på att återberätta boken med hjälp av bilder och stödord.
Fredag
: Träna att återberätta delar av boken med hjälp av bilder och stödord. Gå igenom svaren till Activities. Gå igenom måndagens skrivuppgift.
Läxa till fredag: Läst klart boken om E.T och gjort klart Activities 5-6.

Vecka 39
Tisdag: Skrivuppgift. A summary of the book about E.T.
Torsdag: Berätta om minst två E.T. bilder i par/halvklass.
Fredag: Lägerdag på Lerjevallen.
Läxa till fredag: Kunna berätta om två E.T. bilder med hjälp av bilder och stödord. Skrivuppgiften ska vara klar och inlämnad på classroom(ska göras på lektionen).

Vecka 40
Tisdag: Se filmen ET.
Torsdag: Studiedag
J
Fredag: Se klart ET och diskutera innehållet samt jmf med boken. Gör WB 11-14.
Läxa till fredag: Ingen läxa denna vecka om WB är klar s.11-14.
J

Vecka 41
Tisdag: Lyssna på och översätta TB s.16-17. WB s.18-22.
Torsdag: Lästräna TB s.16-17 två och två. WB s.18-22.
WB hörövning 20:2.
Fredag: Läxförhör text och digitalt glosförhör. Gör klart i WB.
Läxa till fredag: Läsläxa TB p.16-17 Träna att läsa och översätta texten tills du kan den flytande. Träna skriva orden så du kan minst 15. Var klar med WB s.18-22.

Vecka 42
Tisdag: Genomgång av Read Theory. Gör pretest för att kunna göra läsförståelse texter på din individuella nivå.
Torsdag: Kolla på ett avsnitt Holly och diskutera innehållet.
Fredag: Träna muntligt NP två o två.
Läxa till fredag: Gör två Read Theory texter hemma på
www.readtheory.org

Vecka 43
Tisdag: Träna oregelbundna verb 1-8. S.89 i TB. Finns även på www.glosor.eu Kolla på ett avsnitt Holly.
Torsdag: Skrivtips + läsa sin E.T. text för en grupp.
Fredag: Digitalt förhör på Oregelbundna verb 1-8. Gå igenom matrisen till del A (muntliga NP som genomförs v.46-48) Halloween.
Läxa till fredag: Ha läst sin E.T text hemma för en vuxen. Träna att skriva de oregelbundna verben tills du kan dem.

Vecka 45
Tisdag: Kolla på ett avsnitt Holly och diskutera innehållet.
Torsdag: Muntliga talövningar
Fredag: Halloween
Läxa till fredag: Gör två Read Theory texter hemma.  

                              

                                   Maria    

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: