Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mjukisbyxor

Skapad 2020-08-26 12:26 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Du ska framställa ett par mjukisbyxor utifrån ett mönster och utifrån en egen ided

Innehåll

Pedagogisk planering Klädsömnad

 

Syfte och uppgift

·       Du ska framställa ett klädesplagg utifrån en egen ide och med hjälp av en arbetsbeskrivning och dess tekniker

Du ska utveckla

·       Din tanke

·       Din fantasi

·       Dina kunskaper

Dessa tre punkter ska samverka och utveckla dina mål med din uppgift

 

 

De här förmågorna kommer du att visa i ditt arbete

·       Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap och tekniker

·       Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet och utifrån kvalite och miljöaspekt

·       Analysera och värdera din arbetsprocess med slöjdspecifika begrepp

·       Tolka det estetiska och kulturella uttrycket

 

Centralt innehåll

·       Planera en egen ide

·       Använda de kunskaper i material, tekniker och redskap som du samlat på dig

·       Dokumentera och utvärdera ditt arbete

 

Vad ska du kunna när arbetet är slut

·       Planera en egen ide som har högre svårighetsgrad än tidigare

·       Följa en arbetsbeskrivning

·       Analysera och värdera ditt arbete med slöjspecifika begrepp

·       Klara av att bli klar med ditt arbete

 

Bedömning av arbete

·       Arbetsprocessen – hur du leder ditt arbete framåt för att nå fram till ditt resultat

·       Vilken kvalite ditt arbete har

·       Hur du har dokumenterat ditt arbete

 

Matriser

Sl
Omdömesmatris Slöjd Lgr11

Bedömningen avser

Förmåga att
• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Förmåga att
• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
I arbetet med några hantverks- tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmåga att
• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Förmåga att
• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt. 

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att
• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjd- föremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmåga att
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: