Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker

Skapad 2020-08-26 12:42 i Forssaänggården Borlänge
Förskola
Vi har bestämt att börja jobba med kompisboken. Sprid glädje. Vårt syfte är att arbeta med värdegrunden på ett lättförståeligt sätt. Samt att få en trygg och glad barngrupp.

Innehåll

Vi ska under höstterminen 2020 arbeta med kompisböcker. Vår första bok heter Sprid glädje. Vi börjar att lyssna på den via polyglutt som visas via projektor. Därefter så läser vi högt ur en del av boken, och diskuterar och reflekterar kring bilderna i boken tillsammans. Vi delar in barnen i 2 grupper, där vi arbetar med olika moment ifrån boken. Rörelselekar som ska väcka lust och glädje, samt göra ett collage av bilder som barnen väljer själva och klipper ut. Bilderna är som sagt barnens egna och ska symbolisera något som väcker glädje.

Syftet med kompisböckerna är att få en glad och trygg barngrupp. Genom att använda oss av högläsning och boksamtal, så stimulerar vi barnens kommunikationsförmåga och språkutveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: