Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metallslöjd: Luffarslöjd, v 34-39

Skapad 2020-08-26 12:46 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Slöjd
Vi kommer under den här perioden arbeta med metallslöjd (trådslöjd). Vi startar upp med en historisk bakgrund där vi lär oss om hur ett slöjdföremål kunde vara avgörande för en person i utkanten av samhället. Vi tittar på materialen och verktygen, vad de heter och har man kan använda dem.

Innehåll

 

Metallslöjd: Luffarslöjd, v 34-39

 

 

 

Arbetsform

 

Vi kommer under den här perioden arbeta med metallslöjd (trådslöjd). Vi startar upp med en historisk bakgrund där vi lär oss om hur ett slöjdföremål kunde vara avgörande för en person i utkanten av samhället. Vi tittar på materialen och verktygen, vad de heter och har man kan använda dem. Vi gör sen gör vi en metallkrok tillsammans för att lära oss ett par tekniker och hur materialet fungerar.

 

 

 

Som fortsättning så får eleverna göra ett eget valt arbete i tekniken.

 

 

 

Under arbetet kommer eleverna att visa sina färdigheter genom kunskapskraven i sitt hantverk och i sin loggbok, där de ska dokumentera arbetet i både text och bild. I sitt hantverk får eleven visa sina färdigheter i punkterna 1-3, 6 och 8. I sin loggbok redogör eleven för övriga delar av det centrala innehållet.

 

 

 

 

 

Centralt Innehåll

 

·       Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

 

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Kunskapskrav

 

 

 

Under det här arbetsområdet kommer jag att titta särskilt på dessa kunskapskrav:

 

 

 

-       Du kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.

 

-       Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra.

 

-       Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning och feedback sker enligt mallen nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter avklarad slöjduppgift, Luffarslöjd, visar du att du:

 

 

 

Insats krävs                   Når målen                      Mer än väl når målen

 

 

 

Färdighet

På ett enkelt sätt

På ett utvecklat sätt

På ett välutvecklat sätt

1.     Du kan skapa saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.

 

 

 

2.     Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra.

 

 

 

3.     Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet, miljön och kvalitén med ditt arbete. Du kan motivera dina svar.

 

 

 

4.     Du kan utveckla ideér i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.

 

 

 

5.     Du kan testa hur olika material och tekniker kan användas tillsammans. Du tar hänsyn till sakernas utseende och hur de fungerar.

 

 

 

6.     Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt.

 

 

 

7.     Du kan ge omdömen om hur du har arbetat och använder ord och uttryck från slöjden. Du beskriver hur utseende och kvalité på det du skapat hänger ihop med hur det fungerar.

 

 

 

 

 

8.     Du kan förstå vad olika slöjdsaker kan berätta. Du diskuterar hur detta hänger ihop med dina erfarenheter och med trender och traditioner i olika kulturer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att utvecklas vidare i slöjd ska du tänka på:

 

1.      Du behöver fokusera mer på arbetet i slöjdsalen för att kunna slutföra dina arbeten. Tänk på att använda tiden väl och träna gärna på en teknik mer än en gång för att få ett bättre resultat på din färdiga produkt.

 

2.      Du behöver träna på att använda verktyg, redskap och maskiner. Gör gärna en provbit innan du ger dig på ditt slutarbete.

 

3.      Fundera ut fler sätt att slutföra din uppgift och hur den är anpassad till val vad gäller kvalité, miljö och målet med arbetet. Välj den du anser vara bäst och motivera ditt val och varför du valde bort vissa i din slöjdlogg.

 

4.      När du startar upp ditt arbete behöver du komma på flera olika alternativ till hur du ska genomföra uppgiften. Beskriv både den du valde och de du förkastade. Motivera varför du valde den du gjorde.

 

5.      Du behöver prova dig på ett mer avancerat sätt hur material och tekniker kan kombineras. Du kan förklara hur det påverkar slöjdsakens utseende och funktion.

 

6.      Förklara varför du valde en speciell teknik för att fortsätta ditt arbete. Berätta hur du ska komma framåt och bli klar med ditt slöjdarbete.

 

7.      Förklara på ett djupare sätt hur du har arbetat under lektionerna med ord och uttryck som tillhör slöjden. Beskriv mer utförligt hur funktionen hänger ihop med utseendet och kvalité.

 

8.      Förklara i flera led vad slöjdprodukter vill berätta i förhållande till trender och traditioner i kulturer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: