Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Geografi

Skapad 2020-08-26 13:34 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 6 Geografi
Under HT 2020 ska vi jobba med geografi i So-ämnet! Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

 

 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

SYFTE

 • Känna till namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Känna till kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Känna till centrala ord och begrepp som är viktiga för ämnet geografi 

 Detta arbetsområde kommer att pågå v.36- v.45

 

 

¤ BEDÖMNINGSUPPGIFTER:

- Enskild prov på Kartan och dess uppbyggnad

- Enskild uppgift på Europa 

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 

¤ Min, din egen och klasskompisars respons.

¤ Läromedel "Geografi" och internet; so-rummet. 

¤ Mina genomgångar.

¤ Övningsuppgifter.

¤ Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen.

 

 

Vi kommer att börja arbeta med Europa v.42. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Europa

GEOGRAFI

E
C
A
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt .
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Europa
Du gör en kort, enkel redovisning och du håller dig till ämnet. Du har med viktig information om landet när det gäller klimat, yta, var landet ligger, huvudstad, grannländer, språk.
Du håller dig till ämnet. Du har ett intressant innehåll och tar med förutom det som nämns i nivå ett även annan fakta. Du har en tydlig inledning och avslutning.
Du håller dig till ämnet. Du har ett intressant och ett mycket rikt innehåll. Du har en bra och genomarbetad inledning och avslutning.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: