Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, Möss och människor

Skapad 2020-08-26 14:05 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Läsning och reflektion kring boken Möss och människor av John Steinbeck.

Innehåll

Möss och människor

v. 33 – 38
Lokal pedagogisk planering, årskurs 9, svenska

Under de närmaste veckorna kommer ni att få stifta bekantskap med en klassisk roman av John Steinbeck. Många av hans böcker utspelar sig i Kalifornien och de handlar ofta om hans samtid och präglas en hel del av ”The Great Depression” som rådde i USA och stora delar av världen på 30-talet. Vi kommer att varva lästid med boksamtal i helklass och i smågrupper.

 

Svenska - Långsiktiga mål (förmågor Lgr 11)

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  

-       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

-       läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

-       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

 

Undervisning och bedömning

-       Ni läser/lyssnar till boken Möss och människor av John Steinbeck

-       Ni deltar i diskussioner där vi resonerar och reflekterar kring innehållet

-       Ni skriver olika typer av texter under arbetets gång; kortskrivning, beskrivande texter samt reflekterande texter.Mål med arbetsområdet är att ni ska:

§  Få en förbättrad läsförståelse och utveckla er förmåga att resonera kring innehållet i en skönlitterär text.

§  Utveckla förmågan att delta i samtal

§  Utveckla förmågan att skriva reflekterande texter

 

 

 

 

Bedömning

 

Bedömningen av era förmågor sker under lektionerna och via de texter ni lämnar in. Se bedömningsmatrisen på nästa sida:

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris för arbetet med ”Möss och människor”        Namn:

 

 

 

                  E

                  C

 

                  A

Läsförståelse

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Tolka/ resonera

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och hur det påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det tillkommit i.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

 

 

 

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och hur det påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det tillkommit i.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och hur det påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det tillkommit i.

 

 

 

 

 

 

 

Veckoplanering

Vecka 35

     Introduktion av författaren

     Läsning av kapitel 1 och 2

     Jobba med uppgifterna till kapitel 1 och 2

 

Vecka 36

     Jobba tillsammans med karaktärsbeskrivningar

     Läsning av kapitel 3 och 4

     Jobba med uppgifterna till kapitel 3 och 4

 

Vecka 37

     Fortsätta arbetet med karaktärsbeskrivningar

     Läsa klart boken

     Diskussionsgrupper om boken

 

Vecka 38

     Fortsättning med diskussionsgrupper

     Skrivuppgift till boken

     Se filmen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: