Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden HT-20

Skapad 2020-08-26 13:42 i Allerums skola Helsingborg
Nordens karta, namngeografi, Nordens natur- och kulturlandskap.
Grundskola 5 Geografi Svenska Religionskunskap Samhällskunskap
Vi lär oss om Norden. Vi lär oss hur det ser ut i olika delar av Norden, var människor bor och vilka näringar som man i huvudsak försörjer sig på. Vi jämför olika delar av Norden med varandra och även utanför Norden. Vi lär oss om klimatet och vilken roll Golfströmmen har för vårt klimat. Vi lär oss namngeografi.

Innehåll

Mål

 

Undervisning

Vad ska du lära dig?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska under vårt arbete med Norden:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor
 • lära oss namn och läge på land, orter, berg, hav och vatten i Norden
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Norden
 • jämföra var och hur människor lever
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på Internet och diskutera olika källors användbarhet
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • titta på filmer om Norden
 • planera en turistresa till ett av de Nordiska länderna.

Detta kommer att bedömas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv Sh Ge
Norden, läsår 20/21

Att tolka och sammanhang
Du kan beskriva hur natur- och kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur natur- och kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur natur- och kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Användning av kartor
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
Källkritik
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källor kan användas.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källor kan användas.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källor kan användas.
Kunskaper
Du har baskunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: