Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-08-26 13:56 i Parkskolan Kristianstad
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv och alla andra ska må bra. Det är viktigt med ett bra klimat i skolan, därför ska vi tillsammans lära oss hur vi kan göra för att få ett bra klassrumsklimat och vara vänner. Vi ska kunna visa respekt, förståelse och hänsyn för andras känslor och tankar. Vad kännetecknar en bra kompis? Begrepp: Respekt, känslor, studiero.

Innehåll

 

Du kommer att få:

* Samtala om olika dilemman som kan uppstå mellan vänner

* Titta på filmer som handlar om vänskap, etik och värderingar

* Prata om hur en bra kompis är. 

* Prata om bra och dålig studiemiljö

* Massage och avslappningsövningar

* Arbeta med värderings-, jag- och gruppstärkande övningar

* Öva på att uttrycka känslor, tankar och åsikter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3

Matriser

SO
Värdegrund

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Öva på att uttrycka åsikter.
 • Gr lgr11
Jag tycker som min kompis.
Jag kan berätta om min egen åsikt.
Jag kan berätta om min egen åsikt och kanske ändra min åsikt när jag lyssnar på en kompis eller vuxen.
Öva på att uttrycka känslor.
 • Gr lgr11
Jag kan beskriva känsloord.
Jag kan koppla känsloord till olika situationer.
Jag kan tolka och använda känsloord för att beskriva olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: