Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyren undervisningsplan naturvetenskap

Skapad 2020-08-26 14:09 i 223231 Förskolan Hamngården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Utbildningsplan 

 

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Barnen har visat ett stort intresse för djur, natur och hur olika saker fungerar. De är intresserade av att utforska och lära sig mer om det de möter i naturen vardagen och hur allting hänger ihop.

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Barnen har visat stort intresse i ämnet naturvetenskap i många olika situationer. Vi har pratat om och tagit upp information om djur, natur och olika kemiska processer. Barnen har uttryckt att de vill veta mer och ställer frågor. De önskar mer av experiment samt att pröva nya kemiska blandningar. 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

I arbetet med naturvetenskap, får alla barn möjlighet att prata, fråga och uttrycka tankar och funderingar. Genom att lyssna, svara och forska tillsammans, har barnen möjlighet till att lära sig nya ord och begrepp.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill att barnen ska få upptäcka naturvetenskap på en nivå som de förstår och få erfara naturens växlingar under de olika årstiderna. 

Få pröva, göra experiment och utforska sin omvärld och material i vardagen.

De ska få möjlighet till att utveckla sina kunskaper, tankar och idéer efter sina egna förutsättningar samt tillsammans med andra. 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

1-2 tillfällen i veckan samt vid intresse, önskan och behov när det passar

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi kommer att vistas ute till stor del och till viss del inomhus beroende på väder.  

Vi kommer att göra naturpromenader samt besöka skog och annan natur.

Vi kommer att använda oss av luppar, förstoringsglas, provrör etc. 

Material finns tillgängligt i vår skapandehörna, där vi använder natur- och återvinningsmaterial till stor del.

Använda material från köket

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Diskussion och berättande  i både liten och stor grupp.

Ord och begrepp inom naturvetenskap, där vi benämner och uttrycker ord och förklarar begreppen.

Använda matematiska begrepp 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla

Hur ska projektet dokumenteras?

Dokumenteras med bild, film, text och barns kommentarer

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Genom att dokumentera med bild och text, som vi reflekterar kring både individuellt och i grupp.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Utflykter, skapande, söka information via internet, experiment, undersökande och prövande

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: