Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Fasta ämnen och vätskor

Skapad 2020-08-26 14:02 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 2 Svenska NO (år 1-3)
Vi kommer att träna på att observera, testa, beskriva och sortera föremål och vätskor utifrån deras egenskaper som t.ex. färg och form.

Innehåll

 

Du kommer att få möjligheten att lära dig mer om:

 • Hur man genomför enkla naturvetenskapliga undersökningar i kemi.
 • Att materia kan befinna sig i olika former och att varje form har sina specifika egenskaper. 
 • Hur man kan sortera olika föremål utifrån utseende, magnetism, flytförmåga m.m.  
 • Skillnaden mellan fasta ämnen och vätskor. 
 • Hur man kan dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av text och bild.

Vi kommer att öva på detta genom att:

 • Arbeta praktiskt, kreativt och teoretiskt.
 • Ställa hypoteser (göra förutsägelser) och pröva dessa.
 • Utföra enkla naturvetenskapliga undersökningar tillsammans med andra. 
 • Dokumentera vårt arbete med hjälp av text och bild. 
 • Läsa och lyssna till naturvetenskapliga texter kopplade till temat. 

Din lärare kommer att bedöma om du kan:

 • Genomföra undersökningar tillsammans med andra.
 • Ge exempel på några föremåls egenskaper. 
 • Göra en enklare sortering av några föremål.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: