Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 6 2020

Skapad 2020-08-26 14:27 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Du kommer öva på hantverkstekniker, säkert hanterande av verktyg, samt att dokumentera ditt arbete.

Innehåll

Vi jobbar med fyra stationer.

 • Knoppbräda. En uppgift där du får öva dig i att följa videoinstruktioner, att tälja samt att formge delar av brädan själv.  
 • Metallskylt. En uppgift där du får öva dig på att klippa i metall, att fila metall, borra i metall samt stansa in bokstäver.  
 • Smycke. En uppgift där du får formge ett smycke och slöjda det genom att kombinera olika träslag.
 • Potatissticka. En uppgift där du får öva dig i svarvning.  

Uppgifter

 • Trådslöjd

 • Uppgift v36

 • Smycke

 • Potatissticka

 • Knoppbräda

 • Metallskylt

 • Slöjd - Quizz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
1. Framställa slöjdföremål
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
2. Användande av utrustning
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
3. Val av tillvägagångssätt och motivering
Här ska du skriva/göra en film om hur du tänker kring materialet du jobbar med. Du ska ta reda på fakta om det material du använder (med hjälp av internet). Vad är det? Hur framställer man det? Här ska du motivera ditt val av material: Varför valde du just detta material? Vilka andra material valde du bort och varför?
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
4. Utvecklande av idéer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
5. Elevens bidrag i arbetsprocessen
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
6. Omdöme om egen arbetsinsats
Här ska du skriva/berätta om hur det har gått när du har arbetat. Vad blev bra? Vad blev mindre bra? Stötte du på några problem under arbetets gång och hur löste du dem? Om du hade kunnat göra om det igen, vad hade du gjort annorlunda? När du skriver/berättar ska använda ord som har med slöjd att göra. Exempelvis om du har spikat ihop en låda så ska du säga att du har spikat med spik och hammare. När du skriver/berättar ska du ha med information om hur resultatet av det du gjort blev
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
7. Resonemang kring symboler, färg, form och material
Här ska du skriva om eller berätta om vad du tycker om de bilder jag ger dig. Du får gärna använda dig av begreppstödet.
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: