Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOF Språkutveckling i förskoleklass

Skapad 2020-08-26 14:11 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola F Svenska
På ett lekfullt sätt tränar vi språket i många olika sammanhang och i olika lärmiljöer. Vi tränar med hela kroppen både ute och inne.

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig?

Berätta och beskriva

Jag ska träna på att:

 • berätta så att andra kan förstå t. ex. vardagliga händelser
 • beskriva en sak så att andra förstår
 • lyssna på vad andra säger
 • förstå en enkel instruktion

 

Lyssna och samtala

Jag ska träna på att: 

 • lyssna aktivt och följa med i berättade texter
 • delta i samtal om text, bild och film
 • kunna återge några händelser från en läst bok (början, mitten och slut)

 

Kommunicera med bilder, symboler och bokstäver

Jag ska träna på att: 

 • kommunicera genom att rita bilder/ symboler/ skriva bokstäver
 • skriva mitt eget namn i rätt skrivriktning
 • namnge bokstäver och några vanliga ordbilder (ord som känns igen på utseendet som en bild, t ex mamma, pappa, jag, olika namn)

 

Höra olika ord och språkljud 

Jag ska träna på att: 

 • hitta på egna rim 
 • dela upp korta meningar i ord, genom att lyssna
 • höra olika bokstavsljud i ord (fonologisk medvetenhet)
 • koppla samman bokstäver med deras språkljud

 

Dessutom ska jag träna på att:

 • vänta på min tur
 • sätta ord på mina känslor och våga uttrycka vad jag tycker
 • skapa med alla sinnen
 • följa regler och samarbeta

 

Hur ska jag lära mig detta?

Jag ska lära mig detta genom att:

 • vara med i olika samlingar och aktiviteter både inne och ute
 • se och lyssna på högläsning och reflektera tillsammans
 • delta och vara aktiv när vi tränar t. ex. rim och bokstavsljud
 • samtala kring texter, bilder och film, där vi fördelar talutrymmet t.ex. med metoden EPA (EnskildParAlla) eller glasspinnar/klädnypor med namn
 • träna på att delta i rytmik, spela spel, lek ute och inne samt bild och form
 • använda digitala verktyg tex Ipad, för att träna och skapa själv

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: