Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 2

Skapad 2020-08-26 14:24 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
I ämnet so kommer vi att arbeta med olika ämnesområden under läsåret. Nedan ser ni vilka. Inför aktuella arbetsområden kommer en planering kring detta att tilldelas.

Innehåll

I ämnet so kommer vi i åk 2 att ha följande arbetsområden:
- Skildringar av livet förr och nu.
- Att flytta inom ett land och mellan länder.
- Hemortens historia och förutsättningar för miljö, bebyggelse och befolkning.
- Livsfrågor, normer och regler.
- Mänskliga rättigheter.
- Pengars värde.
- Hur möten genomförs. 
- Tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Så här kommer vi att arbeta:

- Samtal och diskussioner, i mindre grupper samt helklass

- Använda oss av kartor, filmer bilder och texter av olika slag.

- Ämnesövergripande.

 

Bedömning sker efter aktuellt arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: