👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I fablernas värld

Skapad 2020-08-26 14:14 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Har du någon gång lyssnat eller hört en fabel som du känt att du lärt dig något av? Fabler är berättelser som är påhittade och som ska underhålla läsaren samtidigt som de ska lära oss något. Vi kommer under några veckor fördjupa oss i fablernas värld.

Innehåll

Mål att kunna efter avslutat arbetsområde:

 • Kunna urskilja fabelns struktur och uppbyggnad
 • Kunna skriva dialog
 • Kunna använda tidsord
 • Kunna använda ett beskrivande språk
 • Kunna förstå vad sensmoral är för något
 • Kunna skriva med stor bokstav och punkt samt dela in texten i stycken

Arbetssätt:

 • Vi kommer att arbeta på olika sätt med olika uppgifter för att få en förståelse för hur en fabel är uppbyggd.
 • Vi kommer att arbeta med uppgifter där du får lära dig att skriva dialoger, använda tidsord och språk som beskriver.
 • Vi kommer att tillsammans i klassen planera och skriva en fabel.
 •  

Bedömning:

 • Du kommer visa vad du lärt dig genom att planera och skriva en egen fabel som du lämnar in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
I fablernas värld

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Inledning
Fabeln saknar en inledning
Fabeln har en inledning men den är inte tydlig
Fabeln har en inledning som är tydlig
Händelser
Händelserna i fabeln är inte skriva i kronologisk ordning
Händelserna i fabeln är till viss del skrivna i kronologisk ordning
Händelserna i fabeln är skrivna i kronologisk ordning
Problem
Fabeln har inget problem
Fabeln har ett problem men som inte är tydligt
Fabeln har ett tydligt problem
Tidsord
Fabeln har inte varierande tidsord
Fabeln är skriven med några varierande tidsord
Fabeln är skriven med varierande tidsord
Dialoger
Fabeln har dialoger men som inte är skrivna på rätt sätt och saknar varierande sägeverb
Fabeln har dialoger som är till viss del skrivna på rätt sätt, och har en del varierande sägeverb
Fabeln har dialoger som är skrivna på rätt sätt och har varierande sägeverb
Preteritum
Fabeln är inte skriven i preteritum
Fabeln är till viss del skriven i preteritum
Fabeln är skriven i preteritum
Avslutning
Fabeln saknar avslutning
Fabeln har en avslutning men den är inte tydlig
Fabeln har en avslutning som är tydlig
Senmoral
I fabeln finns inte en passande sensmoral
I fabeln finns en passande sensmoral