Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning ht 2020: Pojkarna

Skapad 2020-08-26 15:10 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Arbete med boken Pojkarna av Jessica Schieffauer
Grundskola 8 – 9 Svenska
Identitet och genus är ämnen som tas upp i Jessica Shiefauers mycket starka bok Pojkarna. Här fängslas vi av såväl träffsäkra ordval och målande beskrivningar, som tre tonåringars inre resa mot insikter om sig själv och sin omgivning. En bra bok att läsa för alla som någon gång har funderat på vem de är och vem du egentligen vill vara.

Innehåll

Under fyra veckor ska vi läsa boken Pojkarna av Jessica Schiefauer. Arbetsområdet kommer att omfatta färdigheterna läsa, skriva och tala, och under lektionerna kommer vi varva diskussionsuppgifter med skrivuppgifter. Vi kommer bl.a. tolka, resonera och reflektera över budskap, tema och motiv. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: